Utställning i medieteknisk prototyputveckling invigs

Tid: 12 januari 2021 10:00-15:00

Välkommen till en digital utställning i medieteknisk prototyputveckling. Utställningen invigs kl 10:00 på Zoom.

Studenter som går andra året på våra medietekniska utbildningar i Karlshamn har under tio veckor utvecklat digifysiska installationer under temat social distansiering, och resultatet är en spännande blandning av digitala och analoga gestaltningar som undersöker hur tekniken kan hjälpa oss att umgås digitalt på nya sätt.

Utställningen sker på två plattformar parallellt: itch.io och Zoom. På itch.io ställer studenterna ut sina projekt genom olika digitala uttrycksformer, så att du som besökare kan ta del av projekten på distans. På Zoom finns sedan studenterna bakom projekten tillgängliga för digitalt mingel, frågor och diskussioner kring projekten.

Vi bjuder in dig dels för att vi tror och hoppas att du är nyfiken på studenternas spännande projekt, men framför allt för att öppna för möjligheten för dig att diskutera projekten med studenterna själva – samtal som förhoppningsvis kan leda till framtida samarbeten och arbetstillfällen.

Länk till utställningen

Länk till Zoommötet

Karta Otillgänglig