Välkommen till Jesko Schultes licentiatseminarium

Tid: 27 mars 2019 09:00-12:00
Plats: J1650, Campus Gräsvik

Välkommen till Jesko Schultes licentiatseminarium

Avhandlingens titel: Sustainability Risk Management in Product Development Companies – Motivating Change

Ämne: Strategisk hållbar utveckling

Examinator och huvudhandledare: Universitetslektor/docent Sophie Hallstedt, BTH

Handledare: Daniela Pigosso, Technical University of Denmark; Sören Knuts, GKN Aerospace Engine Systems

Granskare: Idil Gaziulusoy, Assistant Professor, Aalto University, Finland

Licentiatuppsatsen och abstrakt tillgängligt via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1290909

—-

You are welcome to attend Jesko Schulte´s licentiate seminar at the Department of Strategic Sustainable Development, Blekinge Institute of Technology.

Thesis title: Sustainability Risk Management in Product Development Companies – Motivating Change

Research education subject: Strategic Sustainable Development

Examiner and main supervisor: Universitetslektor/docent Sophie Hallstedt, BTH

Supervisors: Daniela Pigosso, Technical University of Denmark; Sören Knuts, GKN Aerospace Engine Systems

Reviewer: Idil Gaziulusoy, Assistant Professor, Aalto University, Finland

The thesis and abstract available at: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1290909​​

Laddar Karta...