Välkomna till Mohammadsaleh Javadinobandeganis licentiatseminarium i systemteknik

Tid: 29 november 2018 10:00-12:00
Plats: Campus Karlshamn

Avhandlingens titel: Computer Vision Algorithms for Intelligent Transportation Systems Applications
Ämne: Systemteknik
Examinator och huvudhandledare: prof. Mattias Dahl
Granskare: dr. Mikael Nilsson, Lunds Tekniska Högskola
Licentiatuppsatsen är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1258308/FULLTEXT01.pdf

—————————————————
You are welcome to attend Mohammadsaleh Javadinobandegani´s licentiate seminar at the Department of Mathematics and Natural Sciences.

Thesis title: Computer Vision Algorithms for Intelligent Transportation Systems Applications
Research education subject: Systems Engineering
Examiner and main supervisor: prof. Mattias Dahl
Reviewer: dr. Mikael Nilsson, Faculty of Engineering, Lund University
The thesis is available at: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1258308/FULLTEXT01.pdf

Laddar Karta...