Vårutställning med projekt från masterutbildningarna i fysisk planering

Tid: 2 juni 2016 18:00-19:00

Välkomna till 2016 års utställning av projekt från masterutbildningarna i fysisk planering.

Masterprogrammet i Stadsplanering och masterprogrammet i Strategisk Fysisk planering ställer ut sina senaste arbeten. Det ettåriga magisterprogrammet i Sustainable Urban Planning visar sina magisteruppsatser.

Vidare visas också projekt från strategiska masterprogrammets kurs i Framtidsbilder där de jobbat med metoden backcasting och bl a har analyserat nya Kiruna och  Region Skånes utvecklingsstrategi för de kommande decennierna ”Det öppna Skåne 2030”.

Hus C, plan 5, BTH, Campus Gräsvik

Karta Otillgänglig