Varvara Nikulinas licentiatseminarium

Tid: 25 januari 2019 10:00-13:00
Plats: J1640, Campus Gräsvik

Välkommen  till Varvara Nikulinas licentiatseminarium i strategisk hållbar utveckling vid institutionen för strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola​​.

Avhandlingens titel: Need for speed: towards urban planning for rapid transitioning to sustainable personal mobility

Licentiatuppsatsen och abstrakt tillgängligt via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1272681

Laddar Karta...