Viktor Kelkkanens licentiatseminarium

Tid: 22 juni 2021 13:15-15:15

Välkomna till Viktor Kelkkanens licentiatseminarium vid institutionen för datavetenskap, Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: Remote Rendering for VR

Ämne: Datavetenskap

Licentiatuppsatsen och abstrakt finns tillgängligt här. 

Seminariet hålls via Zoom
Meeting ID: 624 8194 4195 •  Passcode: 323609

Karta Otillgänglig