Webbinarie: Hur kan sociala perspektiv inkluderas i energiomställningen?

Tid: 6 december 2022 13:00-15:00

Diska, duscha, laga mat, städa, köpa kläder, köra bil, eller gå på puben. Vardagliga göromål som kräver olika mängd energi. Och som forskningen visar används på olika sätt av olika grupper i samhället. 

För att skapa framtidens hållbara energisystem behöver både produktion och användning förändras. Omställningen innebär möjligheter för nya gröna jobb och grönt företagande. I centrum för denna omställning finns människor, både som entreprenörer, anställda, medborgare, kunder och brukare. Samtidigt som vi behöver producera och konsumera energi på nya mer hållbara sätt så breder energifattigdomen ut sig.  På detta webinarium diskuterar vi sociala perspektiv i energiomställningar som både utmaningar och framgångsfaktorer i omställningen. Hur kan omställningen göras så att sociala klyftor i samhället samtidigt inte ökar, exempelvis avseende energifattigdom, ojämställdhet och utanförskap?

På webinariet kommer utmaningar och möjligheter diskuteras i omställningsarbetet utifrån både forskning och privata och offentliga aktörer.

Under webinariet deltar Eva Lövstål, lektor i industriell ekonomi och management vid Blekinge Tekniska Högskola. Hennes forskning fokuserar på styrning och ledning av innovationsprocesser och innovativa organisationer. Hon har även forskat kring företags vilja att anamma nya innovationer, bl a i samband med en studie kring införande av elvägar.

Webinariet är öppet för alla både regionalt och nationellt. Webinariet är det första av två tillfällen, i del två fokuserar vi på hur organisationer kan ta del av de fördelar som inkluderande innovationsprocesser och arbetsplatser kan medföra.  Det går bra att delta vid båda tillfällena eller enbart ett av dem.

Anmäl dig här

Läs mer

Karta saknas för det här tillfället
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×