Workshop om en mer effektiv och hållbar regional och gränsöverskridande kollektivtrafik

Tid: 13 februari 2018 09:00-18:00
Plats: Campus Gräsvik

Vi vill härmed bjuda in dig och dina kollegor till en workshop. Den arrangeras inom projektet INTERCONNECT där en viktig del är skapandet av en vision för ett kollektivtrafiksystem som kan erbjuda samhället nya och mer hållbara sätt att resa.

Denna workshop kommer företrädesvis hållas på svenska med föredrag på engelska.

I linje med de frågor som är prioriterade i Blekinge så kommer diskussionen utgå från förnybar energi till transporter, gränsöverskridande biljettlösningar och hur vi skapar ökat värde i kollektivtrafiken. Regionala mobilitetsintressenter är inbjudna för att tillsammans via en vetenskapligt baserad planeringsmetod skissa fram mer effektiva och hållbara lösningar för regional och gränsöverskridande kollektivtrafik i Blekinge. Resultaten förväntas bli användbara i er organisation, samt för andra intressenter i Blekinge och angränsande regioner.

Denna workshop är en av fem inom INTERCONNECT och resultaten från varje workshop kommer bli analyserade, sammanställda och kommunicerade tillbaka till regionala mobilitetsintressenter.

Deltagandet är gratis och inkluderar lunch och fika.

Vänligen anmäl er senast den 30 januari 2018 via denna länk:

Ytterligare detaljer kommer meddelas efter anmälan.

Sal: Multisalen, hus J, BTH, Karlskrona

Program

09:00 – 10:10 Introduction to the project and the workshop
10:10 – 10:20 Coffee break
10:20 – 10:50 The challenges of public transport in the region and how to approach them. Henrik Ny föreläser. Detta är öppet för media.
10:50 – 12:00 Vision creation
12:00 – 13:00 Lunch break
13:00 – 14:20 Current challenges in relation to the vision
14:20 – 14:30 Coffee break
14:30 – 15:30 Possible future solutions to achieve the vision
15:30 – 16:00 Closing remarks and next steps

Laddar Karta...