Jannike

Jonasson

Akronym

JAJ

Epost

jannike.jonasson@bth.se

Telefon

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

GGVS Gemensamt verksamhetsstöd

Tjänst

Internationell Koordinator

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2132

 Hämta Jannike Jonasson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)