studenter utanför bth civilingenjörsutbildning

Tekniskt basår 60 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Tekniskt basår är en förberedande utbildning för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs. Utbildningen är utformad speciellt för dig som vill ha en god grund för fortsatta studier på en teknisk högskoleutbildning.

Genom att utveckla din förmåga i matematik, naturvetenskap och teknik blir du redo för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram. Du studerar kurser som motsvarar matematik 3C och matematik 4, fysik 1 och fysik 2 samt kemi 1. I utbildningen ges också en kurs som kallas ingenjörsorientering. Denna ger dig en god inblick i vad det innebär att läsa till och verka som ingenjör. Utbildningen ger också en grund för en kommande karriär inom tekniska branscher.

Efter avklarat tekniskt basår har du platsgaranti på valfri ingenjörsutbildning på BTH om du söker innan sista anmälningsdag.

Tekniskt basår omfattar 60 högskolepoäng.

Utbildningsupplägg

Kan jag bli ingenjör om jag läst samhällsvetenskapligt eller estetiskt program? Ja, om du går tekniskt basår, en utbildning utformad speciellt för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar rätt behörighet. Utbildningen ger dig en bra språngbräda för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Tekniskt basår är en utbildning utformad speciellt för dig som vill ha en god grund för fortsatta studier på någon av BTH:s ingenjörsutbildningar. Genom att utveckla din förmåga i matematik, naturvetenskap och teknik blir du redo för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram. Du studerar kurser som motsvarar matematik 3c och matematik 4, fysik 1 och fysik 2 samt kemi 1.

I utbildningen ges också en kurs i som kallas ingenjörsorientering. Den ger dig en god inblick i vad det innebär att läsa till och verka som ingenjör. Utbildningen ger också en grund för kommande karriär inom tekniska branscher.

När du klarat tekniskt basår har du platsgaranti på någon av BTH:s ingenjörsutbildningar om du söker innan sista anmälningsdag.

Intervju med Daniel som började plugga till civilingenjör efter basåret

Studentintervju med Daniel Bengtsson (1 min)

Daniel läste tekniskt basår innan han började läsa till civilingenjör i spel- och programvaruteknik. Han berättar om fördelarna med tekniskt basår.

Studentprojekt

Studentlabb

Laboration
På tekniskt basår är det minst en laboration i veckan.

Basår

Laboration
På tekniskt basår blandas teori och praktik i laborationssalen.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 34 till 2018 vecka 22
 • Nivå: Förberedande nivå
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
 • Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Kan jag bli ingenjör om jag läst samhällsvetenskapligt eller estetiskt program? Ja, om du går tekniskt basår, en utbildning utformad speciellt för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar rätt behörighet. Utbildningen ger dig en bra språngbräda för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Tekniskt basår är en utbildning utformad speciellt för dig som vill ha en god grund för fortsatta studier på någon av BTH:s ingenjörsutbildningar. Genom att utveckla din förmåga i matematik, naturvetenskap och teknik blir du redo för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram. Du studerar kurser som motsvarar matematik 3c och matematik 4, fysik 1 och fysik 2 samt kemi 1.

I utbildningen ges också en kurs i som kallas ingenjörsorientering. Den ger dig en god inblick i vad det innebär att läsa till och verka som ingenjör. Utbildningen ger också en grund för kommande karriär inom tekniska branscher.

När du klarat tekniskt basår har du platsgaranti på någon av BTH:s ingenjörsutbildningar om du söker innan sista anmälningsdag.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Antagningsordning


Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:
 • utvecklat sin förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och tekniska problemställningar
 • kunna tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion
 • utvecklat ett intresse för matematiska och naturvetenskapliga/tekniska frågeställningar och kunna analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga/tekniska metoder
 • kunna använda datorer och informationsteknik
 • kunna kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift
 • vara förberedd för vidare studier på ett tekniskt högskoleprogram.
Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Per Gralvik

Studievägledare: Studievägledning