Akademisk högtid vid BTH

Den 19 maj var det akademisk högtid vid BTH. Då högtidlighölls och hyllades de akademiska framsteg som har gjorts på BTH.

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och med antik symbolik. BTH firade sin första akademiska högtid 1999.

Vid denna årliga tradition installerades fyra nya professorer. De nya professorerna är:
Darja Smite, professor i programvaruteknik
Kai Petersen, professor i programvaruteknik
Johan Eklund, professor i industriell ekonomi
Johan Öinert, professor i matematik

Vid högtiden promoverades sex doktorer. De nya doktorerna är:
Massimo Panarotto
Mikael Johnsson
Trudy-Ann Stone
César Levy França
Shoaib Bakhtyar
Edgar Alonso Lopez-Rojas

Vid högtiden promoverades även en hedersdoktor. Det är en person som har anknytning till högskolan och som har gjort framstående insatser inom något av högskolans verksamhetsområden. I år promoverades Lars Angelin för sina insatser och passionerade engagemang för det industriakademiska samarbetet, speciellt inom forskningen i programvaruteknik. Lars Angelin har aktivt arbetat för korsbefruktningen mellan industri och akademi, vilken ger nya perspektiv och effekter på såväl företagens mjukvaruutveckling som på akademins forskning och därmed även skapar samhällsnytta.

Läs mer om BTH:s hedersdoktorer här.

23 maj 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×