BTH i topp vad gäller inflytelserik forskning

BTH hamnar i topp när det gäller inflytelserik forskning enligt Vetenskapsrådets forskningsbarometer 2019. BTH placerar sig endast några tiondelar efter Karolinska institutet.

Rektor Mats Viberg är glad över topplaceringen i forskningsbarometern:

– Det är väldigt kul att vi som liten högskola kan ha en sådan spets i vår forskning. Vi har betydligt mindre forskningsresurser än de stora universiteten och det avspeglar sig givetvis på vår publikationsvolym. Men vi lyckas ändå hålla en hög kvalitet i det vi gör, och det tycker jag är det viktigaste.

Vetenskapsrådet publicerade nyligen sin forskningsbarometer för 2019. I den jämför de genomslagskraften för universitetens och högskolornas forskning genom att titta på citeringsgraden. Att mäta citeringsgrad, det vill säga hur många gånger en publicerad forskningsartikel citeras av andra forskare, är det vanligast sättet att mäta hur inflytelserik forskningen är.

Forskningens genomslagskraft är mätt som andelen högciterade publikationer, vilket innebär hur stor andel av lärosätets publikationer som finns bland de 10 procent mest citerade publikationerna i världen. Alla resultat över 10 procent betyder att de är bättre än världsgenomsnittet.

Karolinska institutet var det lärosäte med högst citeringsgenomslag under perioden 2015–2017, 13 procent. Ett par tiondelar efter Karolinska institutet kommer Blekinge Tekniska Högskola.
Vetenskapsrådet noterar dock att BTH har en liten publikationsvolym vilket ger en betydligt större osäkerhet i resultatet då val av år som ska inkluderas blir kritiskt.

Läs Vetenskapsrådets forskningsbarometer 2019 här.

11 september 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×