En dag med hållbarhet i fokus

Målet är att stödja tillverkande företag att få med hållbarhet i sin produktion. Och det har forskarna lyckats med menar de medverkande företagen. Idag var det dags att presentera vad som uppnåtts i det stora hållbarhetsprojektet vid BTH.

Idag samlas forskare och företag som medverkar i projektet ”Stosip” (Strategic, Tactical and Operational implementation of Sustainability into the Innovation Process) på BTH för att bland annat diskutera vad som konkret har uppnåtts i projektet.

– Projektet syftar till att stödja tillverkande företag att integrera och implementera hållbarhet på flera nivåer. Vi vill stötta företagen att mäta hållbarhetsimplementering och att se hållbarhetskonsekvenser av olika lösningar, berättar forskningsledare Sophie Hallstedt vid BTH.

På plats idag var representanter från de två företag som ingår i samarbetet: GKN Aerospace Engine Systems och Volvo Construction Equipment och båda vittnar om ett fruktsamt samarbete med hållbarhetsforskarna.

– På GKN gör vi mycket som rör hållbarhet men tack vare vår medverkan i projektet har vi breddat vårt hållbarhetsarbete. Vi har fått en överblick över var vi står idag och kunskap om vad vi ska göra för att ta steg i rätt riktning mot hållbarhet, säger Johanna Wallin Nylander vid GKN Aerospace.

Johanna Wallin Nylander nämner flera konkreta resultat av samarbetet med forskarna vid BTH.

– Vi har kunnat minska mängden spillmaterial och minska mängden utsläpp tack vare att vi numera använder lättare material.

Volvo CE har samarbetat med BTH under flera år och menar att den här typen av tillämpad forskning är väldigt framgångsrik.

– Tack vare projektet har vi blivit medvetna om vad vi saknar och hur vi ska lyfta hållbarhetsfrågorna internt i företaget samt vikten av att inte enbart tala om hållbarhet utan faktiskt agera därefter, säger Linn Andersson på Volvo CE.

– Forskarna har hjälpt oss att skapa en medvetenhet och förståelse för hållbarhetsfrågor och vi ska fortsätta på det spåret, säger Niklas Nillroth på Volvo CE som även vill att kunderna blir mer krävande när det gäller hållbarhet.

Att samarbetet med forskarna vid BTH har slagit väl ut sammanfattas bra med uttalandet från Johanna Wallin Nylander från GKN Aerospace:

– I dag diskuterar vi hållbarhetsaspekterna redan när vi utvecklar våra produkter.

1 februari 2018