”Ett samarbete som åstadkommer förändringar”

 

Orden kommer från Jenny Elfsberg, Director Emerging Technologies på Volvo CE. Hon har samarbetat med BTH och institutionen för maskinteknik under många år.

Nyligen la hon fram sin licentiatavhandling som handlar om hur man kan stärka innovationsförmågan i stora traditionella företag, såsom till exempel Volvo CE.

–Vår bransch är under stor förändring. Konkurrensen hårdnar globalt och alla vill växla upp från försäljning av maskiner och reservdelar till helhetslösningar, så kallade produkt-tjänstesystem. I detta samarbetar vi med BTH, säger Jenny Elfsberg.

Hennes forskning visar att företag som vill stärka sin innovationsförmåga behöver arbeta på många fronter samtidigt; ledningen måste tycka och uttrycka att framtidens affär är lika viktig som dagens och de måste hantera utforskningsarbete likvärdigt med utvecklingsarbete.

–Kunderna vill ha hållbara lösningar. Det räcker inte att titta på enskilda komponenter utan vi måste kika på hela konceptet. Det handlar om att ta fram helt nya lösningar, på ett helt nytt sätt, menar hon.

Jenny Elfsbergs forskning fokuserar på hur innovation kan göras systematiskt och hållbart utan att störa den verksamhet som levererar lösningar till marknaden.

–Jag vill återetablera innovationsförmågan i företagen. För det krävs att företagen tar ett helhetsperspektiv och inser att innovation kräver andra förmågor. Innovation måste dessutom kunna mätas och ledare på alla nivåer behöver utbildas och involveras, hävdar hon.

–Det är ett mycket viktigt samarbete som vi har med Volvo CE – de är en av BTH:s strategiska partner. Samarbetet med dem finns på flera plan – från studentprojekt och examensarbeten till forskning där vi kan testa de metoder och verktyg som vi utvecklar inom forskningen, säger Tobias Larsson, professor i maskinteknik och ansvarig för forskningssamarbetet.

–Det som är så bra med samarbetet med BTH är att vi vet att BTH har kunskap för den här förändringsresan som vi ska göra – vi vet att vi kommer att lära oss av den. Med BTH åstadkommer vi förändringar, avslutar Jenny Elfsberg.

Jenny Elfsberg ska inom kort flytta till USA och starta upp ett innovationscentrum i Silicon Valley, Innovation Lab Hub US, vilket ska bli en plattform för AB Volvos innovationssamarbeten. Kontakten med BTH och hennes egen forskning kommer att fortsätta.

 

 

28 maj 2018