Fortsatt forskning på hållbara produkter tack vare medel från KK-stiftelsen

Nu har BTH och KK-stiftelsen signerat ett nytt avtal där KK-stiftelsen fortsätter att stötta BTH:s forskning inom innovativ produktutveckling med fokus på hållbara produkter.

Sedan 2013 har BTH satsat på forskning inom innovativ produktutveckling. Forskningen fokuserar på framtagning av metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom den tillverkande industrin. Det är en stor satsning och den genomförs tillsammans med ett flertal företag, till exempel Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace.

Nu satsar KK-stiftelsen ytterligare 18 miljoner kronor för att fortsatt stödja BTH:s forskning inom området. BTH och företagen satsar tillsammans ytterligare 35 miljoner kronor, för en total volym om 53 miljoner kronor över en treårsperiod. Avtalet signerades under måndagen då representanter från KK-stiftelsen var på plats på BTH.

– Vi har tillsammans med våra företagspartner byggt upp en stark profil inom innovativ produktutveckling med fokus på hållbara lösningar för framtiden. Det är glädjande att se att de vill satsa så att vi kan fortsätta med denna viktiga forskning, säger professor Tobias Larsson, ansvarig för forskningssatsningen.

 

 

 

 

 

 

29 januari 2019