Full aktivitet för BTH-forskare i Almedalen

BTH:s forskare har deltagit aktivt under Almedalsveckan i Visby. Nedan berättar vi vilka olika arrangemang som BTH:s ekonomiforskare deltagit i.

Martin Andersson deltog i seminariet ”Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning?”. Han inledde med att lyfta fram vikten av att det ska gå att bygga bolag, skala upp dem och växa i Sverige och i förlängningen även internationellt. Han visade att det finns fler snabbväxande bolag i större länder med utökad hemmamarknad.

– Det är en utmaning mindre länder har. Med en liten hemmamarknad har man mindre incitament för innovation, menar han.

Martin Andersson pekar därför på vikten av låga trösklar för internationalisering eftersom uppskalning och internationalisering går hand i hand. Martin Andersson hänvisade också till ”the happy few”, det fåtal multinationella bolag som är exportörer, något han ser som en enorm potential för de små.

Johan Eklund deltog i seminariet ”Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?” där även ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, deltog.

Johan Eklund förklarade att utbildningspremien i Sverige är en av de lägsta i OECD. Problemen med dagens utbildningar inte är resurser utan tillräckligt incitament att vidareutbilda sig. Utbildningar och högskolornas finansiering styrs mer av hög genomströmning av studenter än matchning med arbetslivet.

Johan Eklund var även med på seminariet ”Företagandets glastak – hur blir Sverige jämställt i entreprenörskap?” med bland andra Mikael Damberg, samt på Liberalernas ekonomisk-politiska seminarium. Se bild nedan.


Pontus Braunerhjelm
var med på seminariet ”Så bör en skattepolitik för innovation och entreprenörskap se ut”. Han visade på ett negativt förhållande mellan skatter och entreprenörskap och lyfte behovet av att ha en rimlig nivå på skatter samt att komplexiteten inte får vara alltför hög.

– Ett sätt att strukturera tankarna är att utgå från ett innovationspolitiskt ramverk och satsa dels på kunskapsuppbyggnad, dels på kunskapsomvandling som ger samhällsnytta, menar han.

Pontus Braunerhjelm deltog även i seminariet  ”Varför behöver Sverige fler kvinnliga entreprenörer – och hur ska det gå till?” Se bilden nedan.

 

 

 

5 juli 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×