Lyckad forskningssatsning fortsätter

Sedan 2013 har BTH satsat på forskning inom innovativ produktutveckling. Nu satsar KK-stiftelsen och samarbetsföretag ytterligare medel för att den framgångsrika forskningen ska kunna fortsätta och ytterligare utvecklas.

– Vi har tillsammans med våra företagspartner byggt upp en stark profil inom innovativ produktutveckling med fokus på hållbara lösningar för framtiden. Det är glädjande att se att de vill satsa så att vi kan fortsätta med denna viktiga forskning, säger professor Tobias Larsson, ansvarig för forskningssatsningen.

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem satsade BTH år 2013 på en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. Satsningen kunde göras tack vare medel från KK-stiftelsen och ett antal samarbetsföretag.

Enligt en nyligen genomförd extern utvärdering håller forskningen inom området hög kvalitet och den har haft stor vetenskaplig genomslagskraft. Dessutom har forskningen skett i samverkan med industrin, precis som det var tänkt.

– Den här vetenskapligt mycket starka forskningen gör nytta i näringslivet. Företagen som är med i satsningen kan på ett effektivt sätt omsätta resultaten i sin egen verksamhet, säger Ulf Hall, tf VD för KK-stiftelsen.

Tack vare det positiva resultatet av utvärderingen satsar nu KK-stiftelsen ytterligare 18 miljoner kronor för att fortsatt stödja BTH:s forskning inom innovativ produktutveckling. BTH och företagen satsar tillsammans ytterligare 35 miljoner kronor, för en total volym om 53 miljoner kronor över en treårsperiod.

De företag som är med i satsningen är:

19 december 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×