Forskning på BTH

Forskning på BTH

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga den söker efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte.

Forskningen vid BTH sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård och hålls samman av profilen tillämpad IT, som de närmar sig från olika håll. BTH är bland de främsta i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Läs mer om hur forskningen vid BTH är kopplad till samhällets och näringslivets olika utmaningar här.

Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

BTH har även samverkan med Blue Science Park Karlskrona och företagen som ingår där, särskilt inom områdena telekom/IT, e-hälsa och marin teknik.

Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter och inom 12 forskningsområden.

Nyheter

Bättre resultat med komplex mätning 

BTH utvecklar en stark forskargrupp inom industriell ekonomi och management. Att mäta effekter av förändringar, till exempel politiska, är BTH redan starka inom, men området effektivitet och produktivitetsanalys är relativt nytt och målet är att bli ledande i Sverige och en viktig spelare även internationellt.   -Bakom ett resultat, bra eller dåligt, finns alltid många faktorer som påverkat. Att inte veta, eller tro sig veta orsaker utan underlag, är ofta en källa till bristande utveckling eller felaktig styrning i företag och offentliga verksamheter, säger professor Jonas Månsson.  Mätning av effekter, och av effektivitet och produktivitet, utvecklar forskarna tillsammans med företag och projektorganisationer med genomlysning av faktorer som gynnar eller missgynnar innovation, med undersökning av produktivitetsutveckling och teknisk utveckling tillsammans med företag samt industriell dynamik och teknologisk förändring tillsammans med myndigheter och policy-makers.   De matematiska och statistiska metoder som används är beprövade och utvecklas kontinuerligt i internationellt forskningsutbyte och i samverkan med aktörer utanför universitetsvärlden. Jonas Månsson har studerat effektivitet och produktivitet i så skilda verksamheter som riskvarnar i Kenya, tingsrätter i Norge, pappersbruk, sågverk och universitet/högskolor med mera. -Effektivitetsstudier utgår från att minimera resursförbrukningen och/eller maximera produktionen givet de medel och mål man har att förhålla sig till. Men det gäller att verkligen förstå den verksamhet man granskar, skrivbordsanalyser ger ofta […]

13 januari 2021

Korta fakta

  • BTH är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling
  • 44 professorer
  • BTH har rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” respektive ”Planering och management”
  • Cirka 90 doktorander
  • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
  • Cirka en tredjedel av omsättningen är forskning och forskarutbildning
  • Grants Office stöttar med rådgivning, projektutveckling, omvärldsbevakning och utbildning kring finansiering för forskning och utveckling

Starka forskningsmiljöer inom angelägna områden

Vid BTH finns tre forskningsmiljöer med finansiering från KK­-stiftelsen. Där bedrivs högintressant forskning med stark koppling till näringslivet:

Nästa generations hållbara produkter
Den ena forskningsmiljön fokuserar på framtagning av digitala metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri. Satsningen innebär att ta fram modelldrivna stödsystem för att produktutveckling, prototyper och visualisering ska bli effektivare och mer värdeskapande. Forskningen genomförs tillsammans med ett flertal företag, till exempel Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace. Läs mer.

Värdet av stora datamängder
Den andra forskningsmiljön fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs i samarbete med ett flertal företag, till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications. Läs mer.

Konkurrenskraftig mjukvaruproduktion
Den tredje forskningsmiljön fokuserar på att ta fram nya arbetssätt och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. Forskningen genomförs i samarbete med  Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox. Läs mer.

BTH har dessutom ett stort projekt med  finansiering  av KK­-stiftelsen där målet är att utveckla visuella och interaktiva system med människan i centrum. Projektet genomförs tillsammans med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.

– För att behålla vårt ledarskap inom de områden vi är verksamma behöver vi bland annat samarbeta med de forskningsmiljöer som har rätt kompetens – och det har BTH.

Helena Olá platschef på Ericsson, Karlskrona

Topprankningar

System- och programvaruteknik
Enligt Journal of Systems and Software rankas BTH sexa i världen och nummer ett i EU inom system- och programvaruteknik.

BTH-professor Claes Wohlin har varit på topp-15-listan över de mest publicerade forskarna i världen inom området fyra gånger vid de senaste sex rankingtillfällena.

Claes Wohlin hamnar även i toppen på två listor av de författare som bidragit mest till litteraturen inom mjukvaruutvecklingsområdet. På listorna över de 30 som bidragit mest till litteraturen inom området i världen hamnar Claes Wohlin på plats fyra respektive plats sju.

Hållbarhet
BTH bedöms var bäst i Sverige och på tredje plats i Europa inom hållbar utveckling, enligt en rapport från Alliance for Global Sustainability.

Två BTH-forskare inom hållbarhet (Sustainability Science) rankas bland de sex främsta i världen av The Globe Sustainability Research Award när det gäller forskningens genomslag i samhället. De två forskarna är Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt.

Matematik och fysik
Ytterligare två BTH-forskare, inom matematik respektive fysik, har utnämnts till världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning (2011). Drygt 500 var nominerade världen över och BTH är det enda lärosäte med två vinnande forskare. De två forskarna är Nail Ibrabimov i matematik, och Oleg Rudenko i fysik.

Kontakt

Professor Tobias Larsson
Dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper
Till Tobias hemsida
E-post: tobias.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 25

Professor Claes Wohlin
Dekan vid fakulteten för datavetenskaper
Till Claes hemsida
E-post: claes.wohlin@bth.se
Telefon: 0455-38 58 20