Blixten II

Blixten II

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Johanna Törnqvist Krasemann


Kategori/Område

Datalogi och datorsystemteknik

Behoven av och potentialen i att införa en större omfattning av automation och ändamålsenlig beräkningsfunktionalitet som stöd för proaktiv tågtrafikledning har blivit allt tydligare de senaste åren. I forskningsprojektet TRANSFORM har effektiva metoder för att parallellisera en sekventiell sökalgoritm studerats, vilka medför dels en betydande uppsnabbning, dels en ökad stabilitet eftersom beräkningarna distribueras. Avsikten är att i detta fortsättningsprojekt, BLIXTEN II, fortsätta utveckla och utvärdera den parallelliserade algoritmen och fokusera på i huvudsak tre aspekter:

  1. Kvalitetsmått på föreslagna omplaneringsåtgärder
  2. Beräkningseffektivitet
  3. Stabilitet

 

Med kvalitetsmått avser vi definierade indikatorer som gemensamt illustrerar och kortfattat beskriver en lösnings förutsättningar och förväntade effekter. Utgångspunkten är resultaten från den kartläggning som gjordes i förstudien BLIXTEN. Med beräkningseffektivitet avser vi algoritmens prestanda över tid och med stabilitet avser vi hur algoritmens prestanda varierar beroende på typ och omfattning av störning.

Fakta

Längd

Januari 2020 till april 2022

Kontaktperson

Johanna Törnqvist Krasemann

Partner och Finansiärer

Deltagare

Johanna Törnqvist Krasemann

Johanna Törnqvist Krasemann
Universitetslektor/docent

Lars  Lundberg

Lars Lundberg
Professor, dekan