Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen?

Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen?

Projektstatus

Avslutat

Kategori/Område

Forskning inom fysisk planering

Projektet är en nordisk jämförande fallstudie av pågående stadsutvecklingsprojekt i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo som experimenterar med smart mobilitet och integrerad bostads- och trafikplanering, och kommer att genomföras under 2018/2019. Studien kommer särskilt undersöka den kommunala planeringens (förändrade) roll i dessa experimenterande stadsutvecklingsprojekt.

Publikationer

Berglund-Snodgrass, L. & Mukhtar-Landgren, D. (2020) “Conceptualizing Testbed Planning: Urban Planning in the Intersection between Experimental and Public Sector Logics” Urban Planning Volume 5, Issue 1, DOI: 10.17645/up.v5i1.2528

Dalia Mukhtar-Landgren, Lina Berglund Snodgrass, ”Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen?”, PLAN, ISSN 0032-0560, nr 2-3, pp. 93 – 94, 2018

Fakta

Längd

2018-09-01 till 2019-02-01

Kontaktperson

Deltagare

Dalia Mukhtar-Landgren

Dalia Mukhtar-Landgren
Fil. Dr. statsvetenskap, Lunds universitet

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×