Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse?

Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse?

Projektstatus

Pågående

Kategori/Område

Forskning inom fysisk planering

Urbana testlab och piloter är metoder för att generera innovativa och energieffektiva lösningar. Här analyseras bostadshus som genom sin design ökar energieffektiviteten genom att skapa incitament för en förskjutning från bilism till hållbara persontransporter såsom cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet.

Vi följer piloter för “cykelhus” för ökad användning av cykel, samt piloter för delat resande genom integrerade mobilitetslösningar (MaaS) och social hållbarhet. Projektet bidrar med ökad kunskap om (1) förutsättningarna för att piloter ska initieras, (2) hur resultaten ska växla upp och generera långsiktiga förändringar, där uppväxlingen också inkluderar att bostäderna (3) tillgängliggörs för alla grupper i samhället, inte enbart vissa segment. Forskningsprojektet kartlägger internationella erfarenheter och följer två privata aktörers arbete för att utveckla piloter i tre svenska kommuner, där vissa bostäder är i planeringsstadiet och vissa är färdigställda.

Fakta

Längd

2019-2022

Budget

5,6 miljoner

Kontaktperson

Partner och Finansiärer

Deltagare

Dalia Mukhtar-Landgren

Dalia Mukhtar-Landgren
Universitetslektor Lunds Universitet

Christina Lindkvist Scholten

Christina Lindkvist Scholten
Universitetslektor, Malmö Universitet

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×