Bronchiole

Bronchiole

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Kategori/Område

Människa, hälsa och teknik

Har du KOL?

Vi söker personer över 40 år med KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) till en klinisk studie (BRONCHIOLE). Syftet är att undersöka om behandling med läkemedlet metoprolol (en betablockerare) som tillägg till standardbehandling vid KOL minskar risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Du kan tyvärr inte delta i studien om du redan behandlas med betablockad, har kärlkramp, förmaksflimmer eller har haft hjärtinfarkt, TIA eller stroke.

Studien pågår i drygt ett år då du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska. Totalt innefattar studien 3 klinikbesök och 1 telefonkontakt. Besöken i studien är kostnadsfria. Studien är ett samarbete mellan Region Blekinge och BTH där besöken utförs på BTH:s Forsknings- och utbildningsklinik.

För mer information och eventuell anmälan är du välkommen att kontakta:

BTH Forsknings- och utbildningsklinik

BTH – Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa (TIHA)
371 79 Karlskrona

Tel: 0455-38 54 40
Mail: kliniskforskning@bth.se

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Ansvarig läkare för studien är: Magnus Ekström, Blekingesjukhuset

Fakta

Längd

Kontaktperson

BTH:s Forsknings- och utbildningsklinik

Deltagare

Erik Resebo

Erik Resebo
Projektkoordinator

Frida Svensson

Frida Svensson
Forskningssjuksköterska

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×