Problembaserat lärande vid genomförande av sjuksköterskeutbildning

Problembaserat lärande vid genomförande av sjuksköterskeutbildning

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Christel Borg


Kategori/Område

Människa, hälsa och teknik

Problembaserat lärande (PBL) har bedrivits på sjuksköterskeprogrammet sedan 2000. För att få mer kunskap om PBL som pedagogisk metod och filosofi för att utbilda sjuksköterskor med goda vårande förmågor bedriver institutionen idag forskning på området. Syftet är dels att utveckla användbara instrument för att utvärdera metodens användbarhet för ett livslångt lärande. Men också att undersöka sjuksköterskestudenters upplevelser av att lära utifrån PBL:s grundfundament autentisk, problem in real life, problemlösningsförmåga och studentcentrerat lärande i förhållande till möjligheten att utveckla de färdigheter och vårdande förmågor som efterfrågas för att bli en självständig och ansvarstagande sjuksköterska. Projektet bedrivs delvis i samarbete med Linnéuniversitet.

Fakta

Längd

Kontaktperson

Christel Borg

Deltagare

Lisa Skär

Lisa Skär
Professor/prefekt

Christel Borg

Christel Borg
Universitetslektor/docent

Markus Hjelm

Markus Hjelm
Universitetslektor

Ewa Andersson

Ewa Andersson
Universitetslektor

Boel Sandström

Boel Sandström
Universitetslektor

Terese Lindberg

Terese Lindberg
Universitetslektor

Doris Bohman

Doris Bohman
Universitetslektor/docent