SMART4MD

Om projektet

SMART4MD är ett pågående internationellt forskningsprojekt som handlar om hur teknik i form av en hälsoapplikation (app) på en surfplatta kan underlätta vardagen för äldre personer (55+) och deras närstående. Avsikten är att bidra till ökad kontroll över den egna hälsan och förbättrad livskvalitet för målgruppen. Applikationen är utvecklad av det brittiska företaget PowHealth och har anpassats specifikt för äldre personer med begynnande tecken till kognitiv nedsättning.

SMART4MD stödjs av Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020 och genomförs i samverkan mellan fem länder: Sverige, England, Spanien, Tjeckien och Belgien. I Sverige bedrivs projektet av Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i samarbete med Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun.

Ingrid och Bengt Stoltz tillsammans med Joakim Frögren, Johan Sanmartin Berglund och Peter Anderberg, BTH.

Testpersonerna Ingrid och Bengt Stoltz tillsammans med Joakim Frögren, Johan Sanmartin Berglund och Peter Anderberg, BTH.

Intresserad av att delta?

Vi rekryterar just nu deltagare till SMART4MD. Är du intresserad av att delta i forskningsprojektet eller önskar mer information, vänligen kontakta oss. Du kan också anmäla ditt intresse via formuläret nedan.
E-post: smart4md@bth.se
Telefon: 0455-38 54 40

Namn (obligatorisk)

Ålder på intresserad deltagare (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

E-post

Ditt meddelande