Nya bildinversionsalgoritmer baserade på Dopplermätningar för säkerhet och klimatövervakning

Nya bildinversionsalgoritmer baserade på Dopplermätningar för säkerhet och klimatövervakning

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Kategori/Område

Matematik och systemteknik

I det här projektförslaget introducerar vi en forskning som fokuserar på radiosignalbehandling av Doppler-mätningar i allmänhet och högpresterande Doppler-mätning, Doppler-bildbehandling med hög upplösning och förändringsdetektering i synnerhet.

Fakta

Längd

2015 - 2018

Budget

4,9 Mkr

Kontaktperson

Deltagare

Viet Vu

Viet Vu
Universitetslektor i radarfjärranalys