CollAGE

CollAGE

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Catharina Nord


catharina.nord@bth.se

Kategori/Område

Planering och byggd miljö

CollAGE: Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd

CollAGE är ett sex-årigt forskningsprogram för studiet av sektorsövergripande samverkan mellan tre aktörer i kommunen: äldreomsorg, fysisk planering och det kommunala pensionärsrådet.

Programmet syftar till att utforska hur äldreomsorgens tjänster hanteras och förstås i fysisk planering, hur äldreomsorgen uppfattar att deras aktiviteter och klienter påverkas av byggd miljö och hur äldres preferenser kan bidra till bättre kvalitet i omsorgstjänster och bostadsutbud.  Programmet slutgiltiga mål är att utveckla ett verktyg för samverkan – CollAGE – som ska stödja och strukturera ett kontinuerligt samarbete mellan de tre aktörerna.

Ett tvärvetenskapligt team med forskare inom fysisk planering och socialt arbete kommer från Blekinge Tekniska Högskola och Umeå Universitet. Programmet är ett samarbete mellan dessa två lärosäten.

En mångvetenskaplig rådgivande grupp av erfarna forskare samt äldre medborgare stöder forskargruppen. Intressenter i form av individer, organisationer och myndigheter ges möjlighet att följa programmet hela vägen. Är du intresserad av att medverka eller veta mer vänligen kontakta projektansvarig Catharina Nord.

I sex olika forskningsprojekt utforskas praktiska och diskursiva aspekter av kommunens samverkan.

1 Projekttitel: Visioner om äldreomsorgens uppdrag i översiktsplaner och detaljplaner.

Doktorand (BTH) som rekryteras för närvarande. Institutionen för Fysisk Planering, BTH Länk till annons.

2 Projekttitel: Innovationer i bostäder och omsorg i samverkan mellan många aktörer

Ebba Högström, docent, Fysisk Planering, BTH

3 Projekttitel: Testning av ett proto-verktyg i samverkan mellan aktörer i bostads- och omsorgsprojekt

Mats Johan Lundström, universitetslektor, Fysisk Planering, BTH

4 Projekttitel: Representationer av fysisk planering i äldreomsorg och vice versa.

Doktorand som för närvarande rekryteras.  Institutionen för Socialt Arbete, Umeå universitet. Länk till annons.

5 Projekttitel: Konkurrerande eller kompletterande praktiker och sociala representationer av äldre människor i äldreomsorg och fysisk planering.

Katarina Andersson, universitetslektor i Social Arbete, Umeå universitet.

6 Projekttitel: Samverkan i utveckling av lokala äldrevänliga miljöer. Äldre människor som forskare

Catharina Nord, professor i Fysisk Planering, BTH

Programmet är finansierat av Forte, diarienummer 2021-01424

Fakta

Längd

2021-2027

Budget

24 milj. SEK

Kontaktperson

Catharina Nord

catharina.nord@bth.se

NYHETER

CollAGE rekryterar för närvarande två doktorander: en på Blekinge Tekniska Högskola och en på Umeå Universitet.

Deltagare

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×