Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen?

Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen?

Projektstatus

Pågående

Kategori/Område

Planering och byggd miljö

Projektet är en nordisk jämförande fallstudie av pågående stadsutvecklingsprojekt i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo som experimenterar med smart mobilitet och integrerad bostads- och trafikplanering, och kommer att genomföras under 2018/2019. Studien kommer särskilt undersöka den kommunala planeringens (förändrade) roll i dessa experimenterande stadsutvecklingsprojekt.

Fakta

Längd

2018-09-01 till 2019-02-01

Kontaktperson

Lina Berglund-Snodgrass

lina.berglund-snodgrass@bth.se

Deltagare

Lina Berglund-Snodgrass

Lina Berglund-Snodgrass
Universitetslektor

Dalia Mukhtar-Landgren

Dalia Mukhtar-Landgren
Fil. Dr. statsvetenskap, Lunds universitet