Vilka platser? Vilket åldrande? Rum och åldrande i nutida afrikanska urbaniteter: exemplet Namibia och Uganda

Vilka platser? Vilket åldrande? Rum och åldrande i nutida afrikanska urbaniteter: exemplet Namibia och Uganda

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Catharina Nord


catharina.nord@bth.se

Kategori/Område

Planering och byggd miljö

Vilka platser, vilket åldrande? Rum och åldrande i nutida afrikanska urbaniteter: exemplet Namibia och Uganda. I det här projektet studeras rumsliga aspekter av äldre människors vardagsliv och åldrande i nutida afrikansk urbaniteter, Walvis Bay i Namibia och Jinja i Uganda. Människor i Afrika åldras under sociala och ekonomiska förhållanden som genomgår snabb förändring och urbana miljöer är i allra högsta grad dynamiska platser. En utgångspunkt är att dessa komplexa platser är sammanflätade med äldre människors strategier och subjektiviteter, processer i vilka den dynamiska staden kan vara en tillgång och ett hinder. Projektet korsar kulturgeografiska begrepp med gerontologiska. Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Fakta

Längd

Kontaktperson

Catharina Nord

catharina.nord@bth.se

Deltagare

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×