ERSAK & KREDA

ERSAK & KREDA

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Michael Unterkalmsteiner


Kategori/Område

Programvaruteknik

ERSAK och KREDA 2015-2019 är två forskningsprojekt för förbättrad kravhantering som drivs av Dr. Michael Unterkalmsteiner och Prof. Dr. Tony Gorschek tillsammans med Trafikverket.

ERSAK syftar till utveckling och effektivisering av regelverk, regelverkskrav och projektkrav, genom förbättrad specifikation, analys och kommunikation och har som huvudmål att förbättra både Resultateffektivitet och Prestationseffektivitet i projekt genom förbättrad kravhantering.

I KREDA utvecklas verktyg för hur systematisk kravhantering och kravdatabaser kan kombineras för att nå en effektivare kravhantering och ta tillvara de nya möjligheter som uppkommer genom Trafikverkets arbete med att digitalisera verksamheten.

ERSAK (2015-2017) Lagar, förordningar, standarder och interna Trafikverkskrav styr mycket av Trafikverkets arbetete kring projektering, nybyggnation, underhåll, upprustning av infrastruktur och de system som stödjer dessa. Syftet med dessa styrande dokument/processer är bland annat att ha en standardiserad och väl undersökt gemensam målbild för effektivitet, prestanda, säkerhet, funktionalitet och kostnadseffektivitet av vald lösning. Det vill säga VAD ett projekt ska åstadkomma genom förbättrad Kravhantering. Projektet ERSAK – Utveckling och effektivisering av regelverk, regelverkskrav och projektkrav, genom förbättrad specifikation, analys och kommunikation har som huvudmål att förbättra både Resultateffektivitet (eng. effectiveness) och Prestationseffektivitet (eng, efficiency)i projekt genom förbättrad kravhantering. Prof. Dr. Tony Gorschek och Dr. Michael Unterkalmsteiner ingår i BTHs forskningsteam tillsammans med en obereonde expertpanel som rådgör och kvalitetssäkrar arbetet.

KREDA (2017-2019) Projektets syfte är att visa hur digitaliseringen inom anläggningsbranschen kan nyttjas för att få en förbättrad och delvis automatiserad uppföljning av krav i regelverk och av objektspecifika krav. Digitaliseringen inom anläggningssektorn är förhållandevis långsam jämfört med många andra sektorer men ger på sikt möjlighet att förändra arbetssätt och metoder. Trafikverket har genom sin digitaliseringsstrategi och nya processkarta ett ökat fokus på digitalisering och informationshantering och en önskan att driva på utvecklingen. I KREDA utvecklar Dr. Michael Unterkalmsteiner verktyg för hur systematisk kravhantering och kravdatabaser kan kombineras för att nå en effektivare kravhantering och ta tillvara de nya möjligheter som ges i den digitala anläggningen. Projektet är en del av Trafikverkets arbete med att digitalisera verksamheten.

Fakta

Längd

2015-2019

Budget

ERSAK 2Mkr, KREDA 2,7 Mkr

Kontaktperson

Michael Unterkalmsteiner

Partner och Finansiärer

Deltagare

Tony Gorschek

Tony Gorschek
Professor

Michael Unterkalmsteiner

Michael Unterkalmsteiner
Universitetslektor