Telekommunikationssystem

Telekommunikationssystem

Forskargruppen har specifik kompetens inom utvärdering och behandling av IT-arkitekturer, mobil multimedia, webbtjänster samt virtuella miljöer såsom “cloud computing” och “cloud networking”.

Utan telekommunikationssystem stannar världen. Flygplan och båtar behöver kunna kommunicera med trafikledare och dessa behöver kommunicera mellan varandra. GPS-enheten i bilen behöver uppdaterad trafikinformation för att kunna föreslå den bästa rutten. Handeln med värdepapper på börserna runt världen kräver stabila och snabba telekommunikationssystem, likaså online-shopping.

Inom den närmaste tiden kommer ännu fler kritiska system kopplas upp och samman, till exempel tillverkningssystem i fabriker, patientdata, infrastruktur för fjärrkirurgi, lampor och inte att förglömma kylskåp som standardexemplet för “sakernas internet”. Samtidigt som fler typer av system ska kopplas upp, kommer mängden av system också skapa utmaningar i sig. Framtida tjänster och system kommer förlita sig ännu mer på enklare, bättre och effektivare telekommunikationssystem.

Forskarna fokuserar därför på att:

Bidra till förståelsen för hur komponenterna i telekommunikationssystem fungerar och interagerar med varandra.

Skapa metoder och modeller för dessa system, framförallt för analys av prestanda och resursförbrukning.

Föreslå arkitekturer och optimering av system och komponenter för att maximera effektiviteten, prestanda, resursförbrukning eller kostnader, med hållbarhet i sikte.

Smarta lösningar kräver smart stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT), vilket innebär att datatransporten ska ske på ett optimalt sätt ur prestanda-, kostnads- och hållbarhetsaspekter. Därför arbetar forskarna med att dels designa framtidssäkra system och tillhörande arkitekturer; dels mäta, modellera och analysera systemegenskaper med hänsyn till användarupplevd prestanda och resursförbrukning; och dels optimera systemförmågor och egenskaper. Genom dessa aktiviteter kopplar ämnet telekommunikationssystem ihop BTH:s fokusområden tillämpad IT och hållbar utveckling. För allmänheten innebär detta mer prisvärda och grönare tjänster med bättre användarupplevelse.

Inriktning

Prestanda- och effektivitetsfrågor inom telekommunikationssystem

BTH:s forskning inom telekommunikationssystem fokuserar på prestanda- och effektivitetsfrågor. Våra forskare har specifik kompetens inom utvärdering och behandling av mobil multimedia, webbtjänster, samt virtuella miljöer såsom cloud computing och cloud networking. Forskargruppen har tillgång till både nätverks- och radiokommunikationslabb med utrustning som tillåter avancerade experiment, mät- och emuleringsmöjligheter.

Användarupplevd kvalitet

En del av forskningen fokuserar på användarupplevd kvalitet (Quality of Experience) och försöker att bygga broar mellan objektivt mätbara värden och subjektiva användaromdömen för att kunna möjliggöra en kontinuerlig kvalitetsövervakning utan att belasta användaren. Dessutom forskas på frågor rörande framtida kommunikationsnätverk.

Cloud, Network and Security

Vid BTH finns forskningsgruppen “Cloud, Network and Security” (CNS). Gruppen arbetar med forskning och utbildning inom nästa generations molnsystem, internet, applikationer och framtida nätverk.

Speciellt intresserar sig gruppen för nya metoder och tekniker för säkerhet och effektiv design samt implementering och drift av nätverk, system och tillhörande applikationer.

Mer information finns på www.bth.se/cns