Forskning telekommunikation

Telekommunikationssystem

Telekommunikationssystem

Forskargruppen har specifik kompetens inom utvärdering och behandling av IT-arkitekturer, mobil multimedia, webbtjänster samt virtuella miljöer såsom ”cloud computing” och ”cloud networking”.

Utan telekommunikationssystem stannar världen. Flygplan och båtar behöver kunna kommunicera med trafikledare och dessa behöver kommunicera mellan varandra. GPS-enheten i bilen behöver uppdaterad trafikinformation för att kunna föreslå den bästa rutten. Handeln med värdepapper på börserna runt världen kräver stabila och snabba telekommunikationssystem, likaså online-shopping.

Inom den närmaste tiden kommer ännu fler kritiska system kopplas upp och samman, till exempel tillverkningssystem i fabriker, patientdata, infrastruktur för fjärrkirurgi, lampor och inte att förglömma kylskåp som standardexemplet för ”sakernas internet”. Samtidigt som fler typer av system ska kopplas upp, kommer mängden av system också skapa utmaningar i sig. Framtida tjänster och system kommer förlita sig ännu mer på enklare, bättre och effektivare telekommunikationssystem.

Forskarna fokuserar därför på att:

Bidra till förståelsen för hur komponenterna i telekommunikationssystem fungerar och interagerar med varandra.

Skapa metoder och modeller för dessa system, framförallt för analys av prestanda och resursförbrukning.

Föreslå arkitekturer och optimering av system och komponenter för att maximera effektiviteten, prestanda, resursförbrukning eller kostnader, med hållbarhet i sikte.

Smarta lösningar kräver smart stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT), vilket innebär att datatransporten ska ske på ett optimalt sätt ur prestanda-, kostnads- och hållbarhetsaspekter. Därför arbetar forskarna med att dels designa framtidssäkra system och tillhörande arkitekturer; dels mäta, modellera och analysera systemegenskaper med hänsyn till användarupplevd prestanda och resursförbrukning; och dels optimera systemförmågor och egenskaper. Genom dessa aktiviteter kopplar ämnet telekommunikationssystem ihop BTH:s fokusområden tillämpad IT och hållbar utveckling. För allmänheten innebär detta mer prisvärda och grönare tjänster med bättre användarupplevelse.

Inriktning

Prestanda- och effektivitetsfrågor inom telekommunikationssystem

BTH:s forskning inom telekommunikationssystem fokuserar på prestanda- och effektivitetsfrågor. Våra forskare har specifik kompetens inom utvärdering och behandling av mobil multimedia, webbtjänster, samt virtuella miljöer såsom cloud computing och cloud networking. Forskargruppen har tillgång till både nätverks- och radiokommunikationslabb med utrustning som tillåter avancerade experiment, mät- och emuleringsmöjligheter.

Användarupplevd kvalitet

En del av forskningen fokuserar på användarupplevd kvalitet (Quality of Experience) och försöker att bygga broar mellan objektivt mätbara värden och subjektiva användaromdömen för att kunna möjliggöra en kontinuerlig kvalitetsövervakning utan att belasta användaren. Dessutom forskas på frågor rörande framtida kommunikationsnätverk.

Exempel på projekt

CONVINcE (Consumption OptimizatioN in VIdeo NEtworks)

CONVINcE adresserar utmaningen att minska strömförbrukningen i IP-baserade videonätverk med en end-to-end-strategi, från huvudänden där innehåll kodas och strömmas till terminalerna där de konsumeras, genom användandet av Content Delivery Networks (CDN) och kärn och accessnät. Energibesparing är en viktig utmaning för Europeiska unionen och CONVINcE-projektet bidrar till att övervinna denna utmaning. CONVINcE hjälper den europeiska industrin för att utveckla nya lösningar och produkter som minskar energiavtryck videoöverföringsnätverk. Detta minskar även energiförbrukningen i Europa och bidrar på så sätt till att öka konkurrenskraften hos den europeiska industrin i CONVINce-projektets område.

Kontaktperson: Adrian Popescu

Läs mer om CONVINcE

Projektet är avslutat.

 

Euro-NF (Networks of the Future)

Euro-NF (Networks of the Future) är ett europeiskt excellensnätverk som fokuserar på framtida nätverk och som arbetar i tät koppling med ICT-domänen inom den Europeiska kommissionen och dess Future Network Unit (en BTH-forskare inom telekommunikationssystem finns i ledningen av Future Internet Cluster). Euro-NF omfattar 35 partner från 16 länder. BTH är representerad i styrgruppen och håller i aktiviteter såsom visionsarbetet, Future Internet Cluster Workshops och nästa upplaga av Euro-NFs årliga konferens (NGI 2012, Karlskrona, Juni 2012). Vid Future Internet Assembly i Budapest i maj 2011 höll BTH i ett uppskattat seminarium kring ”IKT och hållbarhet”.

Kontaktperson: Markus Fiedler

Läs mer om Euro-NF

Projektet är avslutat.

 

QuEEN (Quality of Experience Estimators in Networks)

QuEEN är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att uppskatta användarupplevelsen genom mätningar inom kommunikationsnätverk, vilket är en prioriterad frågeställning för operatörer. Förutom mätning och modellering av sammanhangen mellan mätningar på nätverks- och applikationsnivå med användarreaktioner kommer projektet även att belysa ekonomiska aspekter såsom prissättnings- och betalningsstrategier. Projektet omfattar 20 partner från sju länder. Det svenska konsortiet består av Acreo i Kista, BTH (som sammanhållande part), Ericsson Karlskrona och info24 i Kista och delfinansieras av VINNOVA.

QuEEN godkändes av europeiska Celticorganisationen och delfinansieras nationellt av VINNOVA.

Kontaktperson: Markus Fiedler
Övriga kontaktpersoner:

Projektet är avslutat.