SAAS

SAAS

Projektstatus

Pågående

Kategori/Område

Forskning inom tillämpad hälsoteknik

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökningar som metod för att göra medicinska åldersbedömningar. Syftet är att se om undersökning med magnetkamera av knäled, fotled och handled i kombination eller var och en för sig kan ge en mer säker medicinsk åldersbedömning om en person är över eller under 18 år. Ett delsyfte är att se om hypotesen att en kombination av flera undersökta leder där tillväxtzonen sluts vid olika tidpunkter ger en säkrare bedömning. Socialstyrelsen vill också se hur kön och uppväxtmiljö kan påverka slutningen av tillväxtzoner.

VEM FÅR INGÅ I STUDIEN?

Studien kommer att inkludera barn och unga vuxna med ålder 14.0–21,5 år som är födda och folkbokförda i Sverige där föräldrar antingen är svenskfödda eller har utländsk bakgrund. Cirka 300 individer 50% pojkar/50% flickor i varje åldersintervall 14,0- 14,5 år, 15,0-15,5 år, 16,0- 16,5 år, 17,0- 17,5 år, 18- 18,5 år, 19,0- 19,5 år, 20,0- 20,5 år och 21,0- 21,5 år undersöks i studien. Friska barn/unga vuxna utan tidigare sjukdom, som kan ha påverkat tillväxten, kan inkluderas i studien. Barn eller ung vuxen med pågående läkemedelsbehandling exkluderas.

UNDERSÖKNINGSPROCEDUR

Alla individer som tackar ja får först sitt ID samt födelseort kontrollerat, får därefter lämna skriftligt informerat samtycke och får besvara frågor om sin hälsa, sin fysiska aktivitet samt föräldrars utbildningsnivå. Vikt och längd kommer att mätas. Efter ingående information om hur undersökning med magnetkamera går till, sker undersökning av fem utvalda tillväxtzoner (knäled, fotled inklusive hälben och handled) med hjälp av 1,5 Tesla magnetkamera med dedicerad brosksekvens. Tidsåtgången är ca 1 timme och 15 minuter för hela undersökningen.  Efter färdig undersökning med magnetkamera är studien avslutad för deltagaren.

Fakta

Längd

Maj 2017 -

Kontaktperson

Var?

Du blir kallad för tid till magnetkameraundersökning samt att svara på frågor. Undersökningen kommer att utföras i en MR-trailer som är belägen vid Campus Karlskrona vid BTH.

När?

Undersökningstillfället sker i samband med att du blir kallad och får komma enligt avtalad tid. Undersökningen med magnetkamera tar ungefär 45 minuter och genomgång av frågor tar cirka 30 minuter. Hela besöket tar ungefär en timme och 15 minuter.

Hur?

Du kommer att föras in med fötterna först in i magnetkameratunneln, vilket innebär att den kroppsdel som man tar bilder på kommer vara placerad i mitten av magnetkameran. Det innebär också att du inte kommer åka in med hela kroppen. Vi kommer ta bilder på ditt knä, handled och fotled. Att utföra en magnetkameraundersökning är väldigt vanligt och används på de flesta sjukhus i Sverige. Det finns inga kända skador som kan inträffa i samband med en magnetkameraundersökning.

Deltagare

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×