Vi söker deltagare till två forskningsstudier

Vi söker deltagare till två forskningsstudier

Vaccinationsstudie mot borreliainfektion

Blekinge Tekniska Högskola söker deltagare över 12 år till en vaccinationsstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av ett studievaccin mot borrelia.

För mer information och ev. anmälan är du välkommen att kontakta BTH forsknings- och utbildningsklinik via telefon eller e-post.

Är du 60 år eller äldre? Hjälp oss att hitta ett sätt att förhindra infektioner i blodbanan

Personer över 60 år, som har haft urinvägsinfektion, har en ökad risk för att få infektioner i blodbanan orsakade av E. colibakterier. En klinisk forskningsstudie håller nu på att rekrytera deltagare. En del av deltagarna kommer att få placebo (overksam substans).

Om du vill veta mer och ta reda på om du uppfyller kraven för den här kliniska forskningsstudien kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

Kontakta oss

Telefon: 0455-38 54 40
E-post: kliniskforskning@bth.se

Mer information

Vi söker deltagare till en vaccinationsstudie mot borreliainfektion

Borrelia är en fästingburen sjukdom som kan orsaka allvarliga långvariga symtom om den inte behandlas. För personer som bor i områden där fästingar är vanliga, skulle ett förebyggande vaccin vara bättre än nuvarande åtgärder som insektsmedel och kontroll av fästingar. För närvarande finns det inga godkända vaccin tillgängliga för att förhindra borrelia hos exponerade populationer.

Denna kliniska studie kommer att utvärdera om ett studievaccin är säkert och effektivt för att förebygga borrelia hos personer som är 5 år och äldre. Genom att välja att delta som frivillig studiedeltagare kommer du att representera andra som du – i samma ålder.

Att gå med i en klinisk studie är ett viktigt och personligt beslut för dig och din familj. Vi hoppas att det är ett beslut du kommer att överväga.

Vem kan delta?

Friska barn (mellan 5 och 17 år) och vuxna (18 år och äldre) som bor på platser eller deltar i aktiviteter som ökar risken för borrelia kan vara lämpade att delta.

Riskfaktorer för borrelia omfattar:

  • Utomhusarbete såsom landskapsskötsel, skogsbruk, hantering av vilda djur och växter samt parkförvaltning.
  • Regelbundna fritidsaktiviteter utomhus såsom vandring, camping, fiske, jakt eller trädgårdsarbete.
  • Boende eller täta besök i trädbevuxna områden, trädgränser, högt gräs, öppna fält samt stränder vid hav, sjöar och andra vattendrag.
  • Att äga ett husdjur som kan ha med sig fästingar efter att ha varit utomhus.

Obs! Det här är inte de enda lämplighetskriterierna för denna kliniska forskningsstudie. En medlem av den kliniska studiepersonalen kommer att hjälpa till med att avgöra om denna studie är rätt för dig baserat på alla kriterier för deltagande.

För mer information, kontakta:

BTH Forsknings- och utbildningsklinik

  • E-mail: kliniskforskning@bth.se
  • Telefon: 0455-38 54 40

____________________________________________________________________________________________________

Är du 60 år eller äldre?

Hjälp oss att hitta ett sätt att förhindra infektioner i blodbanan.

Personer över 60 år, som har haft urinvägsinfektion, har en ökad risk för att få infektioner i blodbanan orsakade av E. coli-bakterier.

E.mbrace-studien är en klinisk studie för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos ett prövningsvaccin som ska förhindra infektioner i blodomloppet. En del av deltagarna kommer att få placebo (overksam substans).

Du kan vara lämplig för att delta i den här studien om du:

  • är 60 år eller äldre
  • haft urinvägsinfektion de senaste två åren

Om du är intresserad kommer ytterligare kriterier att utvärderas av studieteamet. Studien kommer att pågå i cirka tre år.

Kvalificerade deltagare kan få prövningsvaccinet och viss medicinsk vård som studien kräver utan kostnad. Studien betalar inte för övrig medicinsk vård eller andra läkemedel som behövs för din ordinarie dagliga vård.

Om du vill ta reda på mer om den här kliniska forskningsstudien och se om du passar för den kan du kontakta oss:

  • E-mail: kliniskforskning@bth.se
  • Telefon: 0455-38 54 40
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×