En undersökning av produktdesignprocessen i informella mikroföretag i Tanzania

Uppskattningar tyder på att ungefär en tredjedel av den globala arbetskraften som inte arbetar inom jordbruk har sitt huvudsakliga jobb inom den informella sektorn. Mikroföretag inom metallbearbetning, som är involverade i tillverkningen av produkter, utgör en stor del av den informella sektorn.

Projektinformation

Finansiär: VetenskapsrådetStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=10954Projektbudget: 0,3 MSEKProjektstart: 2021-01-01Projektslut: 2022-12-31

Syfte

Trots att vi accepterar och erkänner förekomsten av produktdesignförmåga i informella mikroföretag finns det inga studier som undersöker deras produktdesignprocess. En orsak bakom detta kan vara att studier av den informella sektorn ofta görs utifrån ett ekonomiskt perspektiv och behandlar denna produktdesignverksamhet som en ”svart låda” i den interna omvandlingsprocessen. Idag är praktiskt taget ingenting känt om designprocesser i informella mikroföretag. Syftet med detta projekt är att fylla detta grundläggande gap i designkunskap.

Genomförande

För att uppnå syftet kommer vi att ta upp följande nyckelfrågor:
(1) Hur identifierar informella mikroföretag inom metallbearbetning konsumentbehov och andra krav?
(2) Hur genererar och utvärderar de alternativa produktkoncept och definierar produktdetaljer som material, ytbehandling etc.?
(3) Vilka externa medier använder de och hur använder de dessa medier?

Empirisk data samlas in i informella mikroföretag i Tanzania med hjälp av den vetenskapliga metoden ’tänk-högt-protokollanalys’. Resultaten från projektet kommer främst att ge grundläggande kunskaper för modeller och teorier om designprocesser, med viktiga konsekvenser för att förbättra designpraktiker i informella mikroföretag.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×