Innovationsarbetets organisering: att lära från piloter och testlab i nordisk kollektivtrafik

Mot bakgrund av såväl teknologiska framsteg, plattformekonomins framväxt och behovet av mer hållbara transporter, görs idag omfattande investeringar för att uppmuntra utvecklingen av nya så kallade “smarta” och hållbara persontransporter. I praktiken inkluderar det här såväl innovationer inom ramen för såväl befintlig kollektivtrafik, som inom relaterade områden som till exempel nya former av delade eller kombinerade mobilitetslösningar

Projektinformation

Finansiär: K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafikenStatus: AvslutadForskningsområde: Fysisk planeringLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/planering-och-byggd-miljo/innovationsarbetets-organisering-att-lara-fran-piloter-och-testlab-i-nordisk-kollektivtrafik/Projektbudget: 3,7 mnkrProjektstart: 2020-01-01Projektslut: 2022-12-31Projektpartner: Lunds universitet

Syfte

Projektet syftar till att studera organiseringens betydelse för innovationsarbetet.

Genomförande

I projektet jämför vi tre olika sätt att organisera innovationsarbete inom kollektivtrafiken:

(i) inom ramen för kollektivtrafikens egna organisationer,

(ii) inter-organisatorisk samverkan i testbäddar eller innovationsplattformar, och

(iii) piloter som drivs utanför kollektivtrafikens organisationer, exempelvis på en kommunal trafikförvaltning.

Syftet är att analysera organisationsformen, och dess potential att generera lärande, samt att stärka processer av både organisatoriskt lärande och kunskapsspridning. Projektet är en nordisk jämförelse mellan Sverige, Norge och Danmark.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×