LEX- sustainable living environments for people with psychiatric disabilities. Aligning planning and social service through experimental collaborative practices.

Efter avinstitutionaliseringen av psykiatrin finns det ett politiskt mål att personer med psykiatrisk funktionsnedsättning (PD) ska leva i det öppna samhället. Deras välbefinnande när det gäller boende och socialt stöd är ett kommunalt ansvar. Samtidigt ansvarar kommunen också för att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram som innehåller strategier för att möta kommunens övergripande boendebehov, inklusive personer med PD. Det saknas kunskap om samspelet mellan bostadsstöd och bostadsförsörjningsplanering, och i vilken utsträckning erfarenheterna från personer med PD beaktas.

Projektinformation

Finansiär: Formas, ForteStatus: AvslutadForskningsområde: Fysisk planeringKontaktperson: Ebba Högström, ebba.hogstrom@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/eng/research/research-fields/planning-and-the-built-environment/lex-sustainable-living-environments-for-people-with-psychiatric-disabilities/Projektbudget: 7,8 mnkrProjektstart: 2018-12-01Projektslut: 2022-12-31Projektpartner: Umeå universitet, Högskolan Dalarna

Syfte

Syftet med LEX-projektet är att kartlägga aktuell planering och tillgänglig boendeförsörjning för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning, och utveckla innovativa metoder för att inkludera gruppen inom sektorsövergripande samarbete kring strategisk bostadsutveckling.

Genomförande

I det första arbetspaketet kommer en blandad metodundersökning att genomföras i 10 kommuner.

I det andra arbetspaketet kommer en levande labbmetodik för samarbeten med flera skådespelare att utvecklas baserat på aktiv inkludering av personer med PD.

Modellen kommer att följas inom två kommunala organisationer med målet att experimentera med delaktighetsmetoder för att utveckla socialt hållbara bostadsstrategier.

Teoretiska perspektiv som ska vägleda projektet bygger på kritiska begrepp om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning samt samverkan som kärnbegrepp i offentlig förvaltning.

Projektet leds av Högskolan Dalarna.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×