RESIST – Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology

RESIST kommer att stärka motståndskraften och påskynda omvandlingen och öka anpassningsförmågan i 12 klimatkänsliga EU-regioner, genomföra 4 storskaliga demonstratorer av motståndskraftiga innovationer för anpassning till klimatförändringarna med femdubbla helixpartnerskap (inklusive 1 i en mindre utvecklad region) och främja överföring av know-how och innovativa lösningar till 8 tvillingregioner (varav 4 mindre utvecklade regioner) genom både fysisk ömsesidig inlärningsverksamhet och innovativa digitala tvillingar.

Projektinformation

Finansiär: EU Horizon 2020Status: PågåendeForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Andreas Larsson, andreas.larsson@bth.seProjektbudget: 3,8 mnkrProjektstart: 2023-01-01Projektslut: 2027-12-31

Syfte

Ambitionen med projektet är att demonstrera innovativa motståndskraftiga lösningar för CC-frågor för vatten/luft/mark – inklusive ett antal forskningsresultat från tidigare FoU-projekt, t.ex. – och främja en hållbar uppskalning av dessa nya lösningar gentemot slutanvändare för ökad regional motståndskraft mot klimatförändringar, vilket resulterar i ökade offentliga och privata gröna investeringar,  minskning av regionala klimatskyddsluckor och i slutändan sociala fördelar (minskat antal dödsfall relaterade till klimatförändringar, förbättrad livskvalitet och ekonomisk tillväxt.

Genomförande

Konsortiet kommer att engagera EU-sammanslutningar, CCA-forskargrupper, vetenskapliga experter, institutioner för socialt engagemang och kommunikation, innovationsbyråer och riskkapitalfond för att tillsammans skapa och validera innovativa lösningar, öka medvetenheten, öka medborgarnas deltagande och främja hållbart utnyttjande av resultat på marknaderna. RESIST kommer att bidra till EU:s agenda för CCA (Climate Change Adaptation).

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×