CollAGE – Samverkan om äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd

Programmet syftar till att utforska hur äldreomsorgens tjänster hanteras och förstås i fysisk planering som en del av samhällsplaneringen, hur äldreomsorgen uppfattar hur deras aktiviteter påverkas av byggd miljö och hur äldres preferenser kan bidra till bättre kvalitet i omsorgstjänster och bostadsutbud. Programmets slutliga mål är att utveckla ett kollaborativt verktyg - CollAGE - som ska stödja, underlätta och strukturera samarbete mellan de tre aktörerna.

Projektinformation

Finansiär: ForteStatus: PågåendeForskningsområde: Fysisk planeringKontaktperson: Catharina Nord, catharina.nord@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/planering-och-byggd-miljo/collage/Projektbudget: 23,9 mnkrProjektstart: 2021-07-01Projektslut: 2027-06-30Projektpartner: Umeå universitet

Syfte

Programmet syftar till att utforska hur äldreomsorgens tjänster hanteras och förstås i fysisk planering som en del av samhällsplaneringen, hur äldreomsorgen uppfattar hur deras aktiviteter påverkas av byggd miljö och hur äldres preferenser kan bidra till bättre kvalitet i omsorgstjänster och bostadsutbud.

Genomförande

Programmet består av sex olika forskningsprojekt som utforskar praktiska och diskursiva aspekter av samverkan. Ett tvärvetenskapligt team från två universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Umeå Universitet, består av forskare från socialt arbete och fysisk planering. Forskarna har olika erfarenheter och kompetenser som bidrar till en mångsidig forskningsagenda med flera kvalitativa metodologiska tillvägagångssätt. En mångvetenskaplig rådgivande grupp av erfarna forskare samt äldre medborgare stöder forskargruppen.

Äldre människor deltar i forskningen som samproducenter av forskning, som forskningsobjekt och rådgivare, ibland i flera roller samtidigt. Denna konstellation av forskare och äldre förväntas ge nödvändiga färdigheter och kunskaper till programmet. Intressenter i form av individer, organisationer och myndigheter kommer ges möjlighet att följa programmet hela vägen.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×