inbrott

Kan ettor och nollor fånga tjuven?

Kan ettor och nollor fånga tjuven?

Nu ska alla poliser i Sverige använda samma formulär för att rapportera bostadsbrott. Den nya metodiken har tagits fram av BTH och gör att fler brott kan klaras upp.

Rättsvårdande myndigheter runt om i världen samlar regelbundet in information från
brottsplatser i form av fritext som registreras i olika anmälningssystem. Nu ska alla poliser i Sverige använda samma formulär för att rapportera bostadsbrott. Metodiken, som är framtagen av forskare vid BTH, gör det möjligt att jämföra liknande brott vilket leder till att fler brott kan klaras upp.

I dagsläget fungerar det på så sätt att det inte alltid är samma uppgifter som registreras vid en brottsplats, utan varje polis avgör till viss del vad som är relevant. Det medför att det är olika typer av information som samlas in från brottsplatserna och att information saknas.

Den systematiska insamlingen gör att polisen kan arbeta effektivare eftersom analysen delvis sker med automatiska metoder. Strukturerad brottsplatsinformation kan i förlängningen tillåta jämförelser av brott på både nationell och internationell nivå, vilket idag skulle vara mycket resurskrävande, berättar forskaren Martin Boldt.

Att det inte finns jämförbar brottsplatsinformation försvårar jämförelser mellan brottsplatser, vilket gör det svårt att länka samman brott i serier. Detta blir särskilt påtagligt när man undersöker mängdbrott, till exempel bostadsinbrott. I Sverige anmäls drygt 20 000 bostadsinbrott varje år och omkring fyra–sex procent klaras upp.

BTH har under flera år samarbetat med polisen och Nationellt Forensiskt Centrum för att öka kunskapen om bostadsinbrott. År 2015 fick BTH medel av Vinnova för att arbeta vidare med en ny metodik för systematisk insamling av brottsplatsinformation och analysmetoder för att koppla samman brottsserier. Arbetet med att vidareutveckla samt fälttesta det nya arbetssättet att samla och systematisera information har nu påbörjats.

Reultat

För dig som vill veta mer

Läs mer om forskningsprojektet på: http://www.bth.se/ccc

Läs mer om vår forskning i datalogi och datorsystemteknik: https://www.bth.se/forskning/datalogi-och-datorsystemteknik/

Intervju med Martin Boldt (5 min)

BTH har under flera år samarbetat med polisen. Martin Boldt, lektor i datavetenskap vid BTH, studerar hur han kan använda datavetenskapliga metoder för att lära mer om brott vilket i förlängningen gör att fler brott kan klaras upp.

I samarbete med