omgivning bth

Utveckling av digitala spel

Utveckling av digitala spel

Utvecklingen av digitala spel är interaktiva simulations-, visualiserings- och sonifikationssystem där användaren av spelet kan använda erfarenheter baserade på principer från spel, narration och/eller simulationsdesign. Specifika spel kan belysa dessa olika element i olika grad för syften av underhållning eller för andra funktioner såsom utbildning, diagnos, analys, terapi eller operationer.

På BTH används spel även i experiment där man med speciell utrustning kan mäta impulsivitet eller visuell uppfattningsförmåga. Digitala spel är med andra ord interaktiva simulerings- och visualiseringssystem som kan användas i många andra sammanhang utöver underhållning.

BTH:s forskning inom området digitala spel fokuserar framför allt på teknikutveckling och de kognitiva aspekterna av gameplay för ”serious games” det vil säga spel som inte primärt är till för att underhålla utan för att till exempel undervisa eller träna.

Inriktning

Teknikutveckling

Inom teknikutveckling för spel handlar forskningen om anpassningsbar rendering, det vill säga den beräkning som ett datorprogram utför för att framställa en bild eller animering utifrån en 3D-modell. Forskningen är baserad på visuell uppmärksamhet samt parallell bearbetning för rendering. Den handlar också om nya gränssnitt och om interaktionsteknologier för att spela digitala spel, såsom att interagera med blicken (eye gaze interaction) och genom att ha sensorer placerade på personen (EKG, EEG) som mäter det emotionella tillståndet och uppmärksamheten hos en spelare.

De kognitiva aspekterna av gameplay

Gameplay som kognitiv vetenskap tittar på de underliggande emotionella och kognitiva faktorer som erfarenhet av gameplay ger. Man undersöker också hur lärandeprocesserna ser ut och hur dessa kan underlätta användandet av spel för lärande och träning.

Exempel på tillämpningar där man tittar på just träning/lärandeprocesser med hjälp av spel är:

  • Känslokontroll då man fattar viktiga beslut
  • Balans och rörelseförmåga hos äldre
  • För personal med fredsbevarande uppdrag
  • För att ställa psykologiska diagnoser

Intervju med Craig Lindley, forskare inom utveckling av digitala spel

Exempel på projekt inom utveckling av digitala spel

XDelia (Xcellence in Decision making through Enhanced Learning in Immersive Applications)

xDelia är ett EU-projekt som utforskar processerna kring finansiella beslut, inklusive den roll som känslor kan spela vid beslutsfattandet. I undersökningen ingår flera olika grupper av människor, från affärsmän och privata investerare till vanliga medborgare.

Finansiär: EU FP7
Kontaktperson: Stefan Johansson

Läs mer om xDelia

Robotics and Human-Robot Interaction

Projektet Robotics and Human-Robot Interaction handlar om design och utveckling av robotsystem och metoder för design, implementering och utvärdering av interaktionen mellan robotar och människor.

Kontaktperson: Stefan Johansson

Läs mer om Robotics and
Human-Robot Interaction

PsyIntEC (Psychophysiological Interaction and Empathic Cognition for Human-robot Cooperative Work)

Projektet PsyIntEC är ett demonstrationsprojekt som handlar om anpassning av robotsystem med hjälp av psykofysiologiska (eller biometriska) data från mänskliga medarbetare.

Finansiär: EU FP7
Kontaktperson: Stefan Johansson

Läs mer om PsyIntEC