Handledning Sherpa/RoMEO

June 16, 2008

 

Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

Jörgen Eriksson, Helena Stjernberg, Birgitta Stevinger, 2008
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/

Innehåll  
1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?
2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO
Pre-print
Restrictions (restriktioner)
Post-print
Mandated OA (krav på OA)
Paid access (hybridalternativ)
Copyright (upphovsrätt)
RoMEO
Updated
3. Vad händer om tidskriften/förlaget inte finns med i Sherpa/RoMEO?
4. Publicering/deponering i öppna arkiv

1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?
Ungefär 70% av förlagen tillåter parallellpublicering av artiklar. Parallellpublicering innebär att man publicerar en kopia av ett digitalt (vetenskapligt) dokument i fulltext på en fritt tillgänglig webbsida.

Du vill göra din artikel tillgänglig genom parallellpublicering. Vad får du lov att göra?

  1. För att få veta vad du får lov att göra med artikeln, gå till Sherpa/RoMEO, på följande adress: http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
  2. I Sherpa/RoMEO söker du på tidskriftens eller förlagets namn.

I vårt exempel tittar vi på förlaget Elsevier:

Träffen vi får i Sherpa/RoMEO visar att du får lov att deponera pre-print (artikelversionen före referentbedömning) och parallellpublicera post-print (artikelversionen efter referentbedömning) om du följer vissa krav och villkor. Läs mer om detta i nedanstående avsnitt, Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO.

2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEOSherpa/RoMEO sammanfattar av förlagens policies. För fullständig säkerhet angående juridiska frågor bör man kontakta förlaget direkt.

Publisher (förlag): I det här fallet är förlaget Elsevier. Sherpa/RoMEO delar in förlagen i olika färger beroende på vad man tillåts göra med artikelversionen.

Pre-print: Pre-print definieras vanligtvis som versionen av publikationen före peer review, dvs. innan artikeln blivit referentbedömd.

Restrictions (restriktioner): Sherpa/RoMEO visar policies på förlagsnivå, men vad som är tillåtet kan ändå variera mellan olika tidskrifter inom förlaget. I det här fallet finns det en restriktion från förlagets sida, nämligen att pre-printversionen av artikeln inte får parallellpubliceras om man ska skicka in till Cell Press. Alla övriga Elsevierartiklar kan parallellpubliceras. Andra exempel på restriktioner kan vara olika embargon (dvs. en tidsfördröjning innan artikeln får göras fritt tillgänglig).

Post-print: versionen av artikeln efter peer review, dvs efter referentbedömning och med ändringar genomförda.

Conditions (villkor): Det finns ofta ett antal villkor som skall uppfyllas för att parallellpublicera en artikel. Ett vanligt villkor är att man vid parallellpublicering av post-print måste hänvisa till upphovsrättsinnehavaren i artikelversionen.

Mandated OA (krav på OA): Ett växande antal forskningsfinansiärer kräver fri tillgång till de publicerade forskningsresultaten, dvs att en version av publikationen läggs i ett öppet arkiv med fri åtkomst för alla. Databasen JULIET (http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php ) ger en sammanställning över finansiärerna och deras krav på fri tillgång och vid sökning i Sherpa/RoMEO ser man i fältet Mandated OA om förlagens regler och krav är förenliga med finansiärernas krav.

Paid access (hybridalternativ): Vissa förlag ger författaren möjlighet att göra artikeln fritt tillgänglig - Open Access - i en prenumerationsbaserad tidskrift, vanligtvis genom att författaren betalar en avgift för detta. Dessa tidskrifter brukar därför sägas erbjuda ett hybridalternativ. Forskningsanslaget kan oftast användas till att finansiera denna form av Open Access. Ett flertal forskningsfinansiärer inkluderar denna avgift i finansieringen.

Copyright (upphovsrätt): följ länken View policy för att läsa mer om förlagets/tidskriftens policy vad gäller upphovsrätt

RoMEO: Förlagen tilldelas en av fyra färger:
Green -texten säger This is a RoMEO green publisher, vilket innebär att författaren tillåts deponera pre-print och parallellpublicera post-print

Blue - författaren kan parallellpublicera post-print

Yellow - författaren kan deponera pre-print

White - parallellpublicering är inte tillåten

Updated: när informationen senast uppdaterades

3. Vad händer om tidskriften/förlaget inte finns med i Sherpa/RoMEO?
Om tidskriftens namn/förlaget inte finns med i Sherpa/RoMEO, gör då så här:

  1. Sök upp tidskriftens webbsida och försök hitta informationen om tidskriftens upphovsrättspolicy. Den finns ibland under rubriker som Copyright, Information for authors, Licence to publish.
  2. Du kan söka tillstånd att parallellpublicera i ett öppet arkiv genom att skriva till förlaget. Det finns vissa saker man bör vara noga med att ta med i brevet:
  • Arbetets titel
  • Var kopian kommer att finnas tillgänglig, dvs i vilket öppet arkiv - exempelvis Lunds Universitets Publikationer, GUPEA, DiVA

Förslag på förlagsbrev

4. Publicering/deponering i öppna arkiv
I Sverige finns det så kallade institutionella arkiv vid nästan alla högskolor och universitet. Det är öppna arkiv där versioner av bland annat artiklar, forskningsrapporter och bokkapitel arkiveras och tillgängliggörs för att öka spridningen av forskningen. Ofta drivs och administreras det institutionella arkivet av högskolans/universitetets bibliotek. Gå till ditt biblioteks hemsida eller tag kontakt om du inte hittar din högskolas öppna arkiv.

  • Om du vill parallellpublicera post-print (versionen av artikeln efter peer review, dvs efter referentbedömning och med ändringar genomförda) kontaktar du förlaget och ber dem skicka tillbaka den slutgiltiga accepterade, reviderade och oformaterade versionen av ditt manuskript.
  • Bilder/diagram/tabeller - om du har detta, lägg in dem i ditt manuskript, antingen inne i texten eller i slutet av dokumentet.
  • Om ditt manuskript är i wordformat, konvertera filen till PDF.
Edit