Högskoleingenjör i maskinteknik

Högskoleingenjör i IT-säkerhet 180 hp

Anmälan öppnar 2018-03-15

Som expert i IT-säkerhet skyddar du samhället mot internetbrott, datavirus, hackerattacker och andra digitala hot. Denna utbildning ger dig kunskaperna du behöver i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som IT-säkerhetsstrateg, säkerhetschef, systemutvecklare, säkerhetsspecialist eller som rådgivare och konsult i säkerhetsfrågor.

Antalet uppkopplade datorer ökar samtidigt som nya verktyg sprids för intrång, bedrägerier och sabotage. Därför kommer din kompetens att efterfrågas av både företag och myndigheter. Du får en stabil grund av kunskaper i datavetenskap, matematik och programvaruteknik. Inom säkerhet studerar du bland annat nätverkssäkerhet, digital undersökningsteknik, kryptering och illasinnad programvara.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet.

Programinnehåll

Utbildningen ger dig kunskaper som behövs i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du lär dig ta fram nya säkerhetslösningar, får en gedigen förståelse för säker teknikanvändning, hur den kan analyseras och vilka konsekvenser säkerhetstekniken kan ha på företag och samhälle.

Laborationer är ett viktigt inslag i alla utbildningens kurser. Därför har vi byggt ett specialanpassat säkerhetslaboratorium vid BTH. Där finns det möjlighet för dig att laborera i en flexibel och anpassningsbar miljö. Under utbildningen varvas praktiska moment med teoretiska och du kommer även att läsa breddningsämnen.

De två första åren ägnar du dig omväxlande åt studier i datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet. Här finns även ett nära samarbete med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet. Under sista året läser du en projektkurs där avsikten är att du ska pröva dina färdigheter hos ett företag, vilket brukar leda till nyttiga erfarenheter och värdefulla kontakter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Efter examen kan du ge dig ut på arbetsmarknaden där det finns ett växande behov av tekniker med specialistkompetens inom IT-säkerhet. Tidigare studenter från civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet och kandidatprogrammet i IT-säkerhet har till exempel fått jobb hos Polisen, Försvarsmakten, Ericsson samt på Microsoft som bland annat IT-säkerhetsstrateger, systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister eller säkerhetschefer. Du kan också välja att fortsätta dina studier genom att läsa ett masterprogram.

David berättar om IT-säkerhetsprogrammet

 

Studentintervju med David Andersson (1 min)

David läser IT-säkerhet vid BTH. Han berättar vad IT-säkerhet innebär och varför han valde att söka just den utbildningen.

Tidigare student

Intervju med tidigare student Johan Larsson (3 min)

Johan berättar om sin studietid vid BTH och vad han jobbar med idag.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86931
 • Period: 2018 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2018-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A och Matematik D.

Utbildningen ger dig kunskaper som behövs i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du lär dig ta fram nya säkerhetslösningar, får en gedigen förståelse för säker teknikanvändning, hur den kan analyseras och vilka konsekvenser säkerhetstekniken kan ha på företag och samhälle.

Laborationer är ett viktigt inslag i alla utbildningens kurser. Därför har vi byggt ett specialanpassat säkerhetslaboratorium vid BTH. Där finns det möjlighet för dig att laborera i en flexibel och anpassningsbar miljö. Under utbildningen varvas praktiska moment med teoretiska och du kommer även att läsa breddningsämnen.

De två första åren ägnar du dig omväxlande åt studier i datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet. Här finns även ett nära samarbete med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet. Under sista året läser du en projektkurs där avsikten är att du ska pröva dina färdigheter hos ett företag, vilket brukar leda till nyttiga erfarenheter och värdefulla kontakter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Efter examen kan du ge dig ut på arbetsmarknaden där det finns ett växande behov av tekniker med specialistkompetens inom IT-säkerhet. Tidigare studenter från civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet och kandidatprogrammet i IT-säkerhet har till exempel fått jobb hos Polisen, Försvarsmakten, Ericsson samt på Microsoft som bland annat IT-säkerhetsstrateger, systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister eller säkerhetschefer. Du kan också välja att fortsätta dina studier genom att läsa ett masterprogram.

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet
Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Computer Security

Lärandemål
Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
kunna analysera risker och hot inom informationssäkerhet och relatera dessa till bearbetning, lagring, hantering och distribution av information
förstå sambanden mellan risker och hot inom informationssäkerhet och ge dessa ett helhetsbaserat perspektiv
förstå och självständigt kunna analysera samt tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom IT-säkerhet där såväl mänskliga och tekniska som ekonomiska och organisatoriska aspekter inkluderas.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
visa förmåga och färdighet att identifiera, analysera och hantera sårbarheter, hot, attacker och risker mot informationsintensiva system
ha förvärvat förmågan att självständigt kunna analysera och föreslå lösningar till såväl datatekniska konstruktions- som säkerhetsproblemen
visa förmåga att på ett säkert sätt kunna hantera distribution av programvara och information, tillämpning av säkerhetsmekanismer och -applikationer, samt design, utveckling, implementation och utvärdering av säker programvara i osäkra miljöer
visa förmåga att kunna tillämpa den teoretiska basen i datavetenskap och matematik för ITsäkerhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
förstå att IT-säkerhetsarbete kräver ett etiskt såväl som ett moraliskt ansvarstagande
känna till aktuella forskningsfrågor inom IT-säkerhet samt självständigt kunna analysera och skriftligt dokumentera sådana frågeställningar utifrån vetenskapliga metoder.


Jobbprofiler

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Anton Borg

Studievägledare: Studievägledning