Fysiska tester för idrottsstudenter på BTH

Nu är anmälan öppen för våren fysisologiska tester för idrottsstudenter på BTH.

Onsdag 16/5, Måndag 21/5, Onsdag 23/5

Tester som erbjuds är VO2Max test samt Inbody scanning.

Förutom dessa test erbjuds samtliga idrottsstudenter kontinuerligt laktat test för att optimera rätt träningsintensitet inom repsketive idrott.

4 april 2018