Kallelse till programinformationsmöte för åk1 (IEACI16) kl 13.15 den 14 september i sal J1620

Härmed hälsas programstudenter i åk1 (IEACI16) välkomna till ett första programmöte den 14 september kl 13.15-15 (som längst) i sal J1620.

Alla programstudenter i åk1 förväntas delta. Studenter som har förhinder bör meddela programansvarig detta i god tid.

Mötet inleds med att representanter från Ledarskapscaféet presenterar sig och verksamheten samt inbjuder till frågor.

Därefter kommer viktig information om programmet, förkunskaper mm att presenteras och diskuteras.

Behovet av att ha klassrepresentanter kommer även att lyftas och hur vi ska säkerställa ett bra studentinflytande.

Det finns även tid för övriga frågor.

Väl mött!

med vänliga hälsningar,

Johanna Törnquist Krasemann, programansvarig

31 augusti 2016