Populärvetenskaplig föreläsning med anledning av Ekonomipriset 2017

Tid: 8 december 2017 12:15-13:00
Plats: Campus Gräsvik

Martin Svensson, verksam forskare vid institutionen för industriell ekonomi, håller en populärvetenskaplig föreläsning med anledning av Ekonomipriset 2017.

Ekonomipriset går i år till Richard H. Thaler vid University of Chicago. Thaler är känd som en av grundarna till det som kommit att kallas beteendeekonomi och är känd för allmänheten genom böcker som Nudge och den självbiografiska Misbehaving.

Sal: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

28 november 2017