Lunchföreläsning den 12 december om Ekonomipriset 2016

Populärvetenskaplig lunchföreläsning om kontraktsteori och Sveriges Riksbanks pris 2016 i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Plats: Sal J1650, Campus Gräsvik, Blekinge Tekniska Högskola
Tid: den 12 december kl 12.00-13.00
Professor Martin Andersson, ger en populärvetenskaplig föreläsning om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, ”för deras bidrag till kontraktsteorin”.

2 december 2016