Programinformationsmöten under våren 2017

Under vårterminen 2017 kommer följande programinformationsmöten att hållas:

  • Den 4 maj kl 13.00-16.00 i sal Monsunen för åk 5 – opponeringsövning.
  • Den 10 maj kl 09.00 i sal C216 för åk 2 – val av teknikinriktning.
  • Den 19 maj kl 09.00 i sal J1640 för åk 3 – inför val av valbara kurser HT2017.
  • Den 24 maj kl 13.00 i sal J1270 för åk 4 – inför examensarbetet VT2018.

Underlag inför resp. möte kommer att skickas ut per e-post i samband med kallelse till resp. klass.

16 maj 2017