Seminarium om ”Säker mjukvaruutveckling och aktuell lagstiftning” den 26 februari

Vilhelm Person, Docent vid Juridiska Institutionen, Lunds universitet kommer att ge en föreläsning om lagstiftning relaterad till säkerhet och personlig integritet som kan ha betydelse för utveckling av mjukvara.

Särskilt kommer  den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation ) att behandlas som träder i kraft i Maj 2018.

Tid och plats: Måndag 26 Februari, 10.15 -12.00 i sal J1640, Karlskrona

Ansvarig lärare är Nina Dzamashvili Fogelström, Institutionen för Programvaruteknik på BTH.

Vid eventuell platsbrist i lokalen har studenter och lärare från kursen ”PA2562 Säker Mjukvaruutveckling” företräde.

30 januari 2018