Val av teknikinriktning inför åk 3: Programmöte den 10 maj kl 9.00-10.00 i sal C216

Informationstillfälle för IEACI14 (åk2) inför val av teknikinriktning åk 3-5 den 10 maj kl 9.00-10.00 i sal C216

I slutet av maj/början av juni ska studenterna i åk2 göra sitt val av teknikinriktning inför åk 3-5.

Den 10 maj kl 9.00 samlas ansvariga lärare för att presentera det block av ekonomikurser som kommer att ges samt de olika kurspaket som kommer finnas kopplat till de två alternativa teknikinriktningarna.

Utöver detta informationstillfälle så kommer studenterna att erbjudas följande för att underlätta inför valet:

  • Delta på projektredovisningar i kurser PA2539 Programvaruprojekt i team som åk 4 (IT-inriktningen) går under vårterminen. Ansvarig lärare Torbjörn Fridensköld. Kl. 8-12 den 17 maj i sal C235.
  • Delta på projektredovisningar i kursen MT2530 Systems Engineering som åk4 (maskininriktningen) går under läsperiod 4. Ansvarig lärare Alessandro Bertoni. Datum kommer att fastställas inom kort och presenteras här.
  • Delta på exjobbspresentationerna den 29-30 maj. Programmet är under planeringen, mer info följer här.

Boka alltså in datumen i den mån det är möjligt och informera era kursansvariga om det förekommer schemakrockar, så ev. dessa går att hantera. Informationstillfället den 10 maj förväntar vi dock oss att alla deltar och förhinder ska anmälas i god tid innan till programansvarig.

 

6 mars 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×