tre studenter som studerar

Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp

Bli specialist på att skydda datorer från intrång och att bekämpa internetbrott. Utsattheten för digitala hot och attacker ökar.

Utbildningen ger dig spetskompetens inom datorsäkerhet så att du kan förebygga, upptäcka och åtgärda såväl tekniska problem som kriminalitet på webben eller i mobila enheter.

Du får grunderna i datorsystemteknik, programmering och matematik. På kurserna i datorsäkerhet söker du digitala bevis med forensisk datoranalys, studerar nätverkssäkerhet, knäcker lösenord och lär dig hitta spår av intrångsförsök. Efter examen är dina kunskaper eftertraktade av IT-säkerhetsföretag och organisationer som Säkerhetspolisen och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i datorsäkerhet.

Studentintervju

Studentintervju med Sara Ghorbanian (3 min)

Sara berättar om utbildningen Civilingenjör i datorsäkerhet och hur det är att plugga på BTH.

Tidigare student

Alumnintervju med Sara Ghorbanian (2 min)

Sara jobbar idag som IT-säkerhetsanalytiker på Corsec. Tidigare läste hon Civilingenjör i datorsäkerhet vid BTH. Hon berättar vad hon lärde sig under utbildningen och vad hon tyckte om BTH.

Studentprojekt

Studentprojekt med Polisen

Plattform för utredning av inbrott

Tillsammans med polisen jobbar fem studenter i årskurs 3 med att ta fram en plattform som ska användas vid utredning av inbrott. Studenterna kommer under nästa år att vidareutveckla plattformen för att kunna hantera även andra typer av brott.

Studentprojekt åt Malvacom

Genomförande av säkerhetsanalys

Företaget Malvacom som erbjuder ett system för snabb accesstid vid applikationsutveckling för mobiltelefoner, har låtit en grupp studenter göra en säkerhetsanalys av sin produkt. Studenterna testade säkerheten avseende integritet, konfidentialitet och tillgänglighet både på systemet i sin helhet och på informationen i systemet. De tog även fram ett förslag på säkerhetsförbättringar för att göra företagets produkt mer motståndskraftigt och pålitligt. Projektet ingick som en del i kursen ” Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling” och gruppen jobbade med detta på halvtid under ca 4 månader.

Innehåll

Fakta

  • Anmälan:

Utbildningen ger dig spetskompetens inom datorsäkerhet och grunderna i datorsystemteknik, programmering och matematik. Projektarbete på företag och gästföreläsningar ger dig perspektiv och inspirerar till din egen specialisering.

Under utbildningen lär du dig att utveckla, driftsätta, underhålla samt avveckla komplexa datorsystem på ett säkert och tillförlitligt sätt. Med en grundlig och bred IT-förståelse ska du som civilingenjör i datorsäkerhet också kunna förebygga, upptäcka och åtgärda både tekniska problem och kriminellt beteende. Utbildningen har även som mål att ge dig de grundläggande färdigheter som förknippas med en civilingenjörsexamen.

Utbildningen sträcker sig över fem års heltidsstudier. De första två åren ägnar du dig i huvudsak åt grundläggande datorsystemteknik, programmering och matematik. Dessa kunskaper är nödvändiga för att du ska kunna få en djup teknisk förståelse för hur säkerhet kan uppnås i avancerade datorsystem.

Successivt vävs säkerhetsinriktade moment och kurser in i studierna. I dessa lägger vi speciell vikt vid att öva upp dina färdigheter i centrala säkerhetsämnen som forensisk datoranalys, kryptografi, nätverkssäkerhet, och intrångsdetektering. För detta krävs naturligtvis bra tillgång till säkerhetslaboratorium, som vi har ett flertal av.

Andra inslag i studierna är gästföreläsningar och projektarbeten, vilka görs i nära samverkan med näringslivet.

Med teknisk grund i avancerade datorsystem och teknisk specialisering i säkerhet som du skaffar dig här så kommer du vara intressant för en stor del av både samhälle och industri, särskilt eftersom få säkerhetsexperter idag är akademiskt utbildade. Kanske kommer du att arbeta på Statens kriminaltekniska laboratorium, Ericsson, vid Säkerhetspolisen eller något IT-företag som till exempel säkerhetschef, säkerhetskonsult, systemutvecklare eller projektledare.

 

Kontakta oss

Studievägledare: Studievägledning