KM1425 Patofysiologi II

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar kunskap om sjukdomsmekanismer, hur funktionen i olika system påverkas av sjukdom och kan påverkas av olika behandlingar.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 44 till 2022 vecka 48
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Medicin
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs även att följande kurser är genomgångna: Patofysiologi I, 7,5 hp; Omvårdnad, metoder och tillämpning I, 7,5 hp.

Innehåll

Kardiologi
Hematologi
Endokrinologi
Respiration
Immunologi
Psykiatri
Komplexa sjukdomstillstånd
Näringsbehov
Polyfarmaci
Läkemedelsberäkning
Hjärt-och lungräddning (S-HLR)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Kunna beskriva sambandet mellan patofysiologi, symtom, diagnostik och behandling inklusive specifik farmakologi vid följande sjukdom- och ohälsotillstånd
- Kardiologi
- Hematologi
- Endokrinologi
- Respiration
- Immunologi
- Psykiatri
- Samt vid komplexa sjukdomstillstånd
• kunna redogöra för risker i samband med polyfarmaci
• kunna identifiera och beskriva näringsbehov vid olika sjukdom och ohälsotillstånd, dieter och bristtillstånd
Färdighet och förmåga
• kunna utföra korrekta läkemedelsberäkningar
• kunna utföra hjärt-lungräddning på träningsdocka (S-HLR)
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Braun, C.M. & Andersson C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk. H. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ekwall, A. & Jansson AM. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & medicin. Lund: Studentlitteratur. Hagren, B. (senaste upplagan). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur.
Kumlien, C. & Rystedt, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Olse, LA & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelberäkning. Stockholm: Natur & Kultur.
Rikshandboken i barnhälsovård. (senaste upplagan). www.rikshandboken-bhv.se
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1I: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur.
Skolin, I. (senaste upplagan). Näringslära för sjuksköterskor- teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Skärsäter, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa ? på grundläggande nivå. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Braun, C.M. & Andersson C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk. H. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ekwall, A. & Jansson AM. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & medicin. Lund: Studentlitteratur. Hagren, B. (senaste upplagan). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur.
Kumlien, C. & Rystedt, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Olse, LA & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelberäkning. Stockholm: Natur & Kultur.
Rikshandboken i barnhälsovård. (senaste upplagan). www.rikshandboken-bhv.se
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1I: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur.
Skolin, I. (senaste upplagan). Näringslära för sjuksköterskor- teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Skärsäter, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa ? på grundläggande nivå. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av individuellt lärande och lärande i grupp, föreläsningar samt färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×